Raaka-aineet

Öljypumppu auringonlaskussa

Energiaa menneisyydestä

Raaka-aineet ovat yläkäsite luonnontuotteille, joita voidaan käyttää polttoaineena tai jalostaa maataloudessa ja tuotannossa. Raaka-aineet voidaan jakaa neljään luokkaan: 1. Mineraaliraaka-aineet 2. Kasvikunnan raaka-aineet 3. Eläinkunnan raaka-aineet 4. Fossiiliset raaka-aineet Mineraaliraaka-aineet ovat syntyneet geologisissa prosesseissa. Eläin- ja kasvikunnasta peräisin olevat raaka-aineet uusiutuvat, kunhan hyödyntämisen ja tuotannon suhde on oikea. Öljy on tunnettu fossiilinen raaka-aine. Samaan ryhmään kuuluvat vain maakaasu ja hiili. Tutustu juttuihin maapallon raaka-aineista. Lue lisää tästä.
Sivu 1 / 2