Alaska Department of Transportation and Public Facilities/Wikimedia Commons
pakkasjäristys

Oulussa havaittiin 26 pakkasjäristystä 7 tunnissa

Pakkasjäristykset aiheutuvat lämpöjännityksestä, ja ilmiön uskotaan yleistyvän ilmastonmuutoksen myötä.

Oulussa kuultiin narinaa ja pauketta ja havaittiin pieniä maanjäristyksiä 6. tammikuuta 2016.

Näitä pieniä maanjäristyksiä kutsutaan pakkasjäristyksiksi. Ne syntyvät, kun lämpötila laskee nopeasti ja vesi jäätyy ja laajenee maaperässä. Vaikka järistykset ovat pieniä, ne voivat vahingoittaa rakennuksia ja teitä.

Nyt Geologian tutkimuskeksuksen tutkijat ovat kartoittaneet järistysrypästä, joka saattaa viitata siihen, että pakkasjäristykset yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä.

Geologit esittelivät tuloksensa European Geosciences Union -konferenssissa huhtikuussa.

Jännitystä maaperässä

Pakkasjäristyksiä eli jääjäristyksiä eli kryoseismejä esiintyy alueilla, joilla maaperässä on paljon kosteutta.

Kun lämpötila laskee nopeasti, maaperässä oleva vesi jäätyy ja laajenee, jolloin syntyy pieniä järistyksiä.

Tavallisten maanjäristysten tavoin pakkasjäristyksetkin tuntuvat ja kuuluvat. Vaikka järistysten voimakkuus on vähäinen, ne voivat aiheuttaa vaurioita rakennuksiin ja teihin.

Geologian tutkimuskeskuksen ja Oulun yliopiston tutkijat keräsivät tietoja Oulussa Talvikankaan kaupunginosassa 6.1.2016 tapahtuneista pakkasjäristyksistä.

Tuolloin rekisteröitiin kaikkiaan 26 järistystä seitsemässä tunnissa. Kyseessä on suurin mitattu järistysmäärä noin lyhyessä ajassa.

Tutkijat käyttivät hydrologista mallia, jolla he laskivat lumen syvyyden, sulamisnopeuden ja maaperän lämpötilan eri syvyyksissä. Näin saatiin tietoa siitä, mitä tapahtuu, kun lämpötila muuttuu rajusti.

pakkasjäristys piirros

Pakkasjäristys syntyy, kun lämpötila laskee rajusti. Silloin maaperässä oleva vesi jäätyy ja laajenee, ja maa järisee.

© Jerald Pinson/AGU

Tuloksista selvisi, että voimakas lämpötilan lasku aiheuttaa maaperään lämpöjännitystä, joka voi synnyttää repeämiä ja pamahdusääniä – pakkasjäristyksen.

Vuoden 2016 järistykset johtuivat siitä, että lämpötila laski muutamassa tunnissa 17 astetta. Mittausten mukaan lämpötila laski 12:sta pakkasasteesta 29:ään pakkasasteeseen.

Oulussa pakkasjäristykset eivät ole uusi ilmiö, mutta ne ovat yleistyneet vuoden 2014 jälkeen.

Tammikuun 2016 järistysparvi on tähän mennessä havaituista suurin, mutta tutkijat uskovat, että ilmiö yleistyy ilmastonmuutoksen myötä pohjoisilla alueilla kuten Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Suomalaistutkimuksessa kehitettiin myös menetelmää, jolla pakkajäristyksiä voidaan ennustaa, jotta niihin kyetään varautumaan tulevaisuudessa.