Shutterstock

Mistä autiomaan hiekka on peräisin?

Autiomaiden hiekka on kaiken muun hiekan tavoin peräisin kallioperästä. Kiveä hajoaa jatkuvasti veden, tuulen, mekaanisen kulutuksen tai esimerkiksi sään aiheuttamassa eroosiossa.

Autiomaiden hiekka on kaiken muun hiekan tavoin peräisin kallioperästä.

Kiveä hajoaa jatkuvasti veden, tuulen, mekaanisen kulutuksen tai esimerkiksi sään aiheuttamassa eroosiossa.

Vuorista, kallioista ja isoista kivistä murenevista hienojakoisista osasista muodostuu savea.

Niitä suuremmat hiekanjyvät taas voivat kulkeutua tuulen mukana pitkiä matkoja.

Autiomaat sijaitsevat paikoissa, joissa vuotuinen sademäärä on alhainen.

Niissä kasvillisuus on vähäistä eivätkä kasvien juuret pysty sitomaan maata ja maaston ulkonäköä muovaavat vain tuuli ja niukat sateet.

Joillakin aavikkoalueilla tuuli on tuhansien vuosien aikana kasannut hiekan isoiksi dyyneiksi, jotka muuttavat koko ajan muotoaan ja ”liikkuvat” paikasta toiseen.

Autiomaista puhutta-essa monille tuleekin mieleen juuri hiekka-aavikko. Aavikko voi kuitenkin hyvin käsittää myös soraa, kiveä tai kalliota.

Saharasta hiekka-aavikkoa on noin 20 prosenttia. Eroosiolle alueella tehokas maanviljely ja runsas laiduntaminen voivat tuhota kasvillisuutta niin, että alue aavikoituu.

Tällainen tilanne on muun muassa Saharan eteläpuolella sijaitsevassa Sahelissa.