Maapallon valtameret

Mitkä ovat seitsemän valtamerta?

Seitsemän merta on kuvaileva ilmaus, jolla merimiehet aikoinaan tarkoittivat Maan valtameriä. Mitkä meret kuuluvat tähän seitsikkoon?

Seitsemän merta on kuvaileva ilmaus, jolla merimiehet aikoinaan tarkoittivat Maan valtameriä. Mitkä meret kuuluvat tähän seitsikkoon?

Shutterstock

Seitsemän merta

Ilmaisua ”Seitsemän merta” käyttivät aikoinaan kokeneet merimiehet, jotka olivat purjehtineet kaikilla maailman valtamerillä.

Seitsemän valtamerta ovat:

  • Pohjoinen Tyynimeri
  • Eteläinen Tyynimeri
  • Pohjoinen Atlantin valtameri
  • Eteläinen Atlantin valtameri
  • Pohjoinen jäämeri
  • Eteläinen jäämeri
  • Intian valtameri

Kirjailija Rudyard Kipling käytti ilmaisua vuonna 1896 runokokoelmansa nimenä. ”The Seven Seas” -kokoelma toi ilmaisun suuren yleisön tietoon.

Valtameret eivät ole itsenäisiä vesialueita, vaan ne liittyvät toisiinsa ja erottavat eri mantereet toisistaan.

Seitsemästä kolmeen valtamereen

Maantieteellisesti tarkasteltuna valtameriä on vain kolme: Tyynimeri, Atlantti ja Intian valtameri.

Selvyyden vuoksi Atlantin arktiseen osaan voidaan viitata nimityksellä Jäämeri ja valtamerten antarktisiin osiin nimityksellä Eteläinen jäämeri.

Valtameret ja reunameret

Reunameriksi kutsutaan alueita, jotka saarijonot erottavat valtameristä. Tällaisia ovat muun muassa Pohjanmeri ja Beringinmeri.

Isoja meriä, jotka erottavat toisistaan maanosia, kuten Välimeri, tai mantereisiin työntyviä meriä, kuten Itämeri, kutsutaan myös reunameriksi.

Erikseen nimettyjen merialueiden rajat voivat olla hyvin epämääräiset. Esimerkki merestä, jolla ei ole selviä rajoja, on Pohjois-Atlanttiin kuuluva 8,5 miljoonan neliökilometrin laajuinen Sargassomeri.