Shutterstock
Maapallon valtameret

Mitkä ovat seitsemän valtamerta?

Seitsemän merta on kuvaileva ilmaus, jolla merimiehet aikoinaan tarkoittivat Maan valtameriä. Mitkä meret kuuluvat tähän seitsikkoon?

Seitsemän merta

Ilmaisua ”Seitsemän merta” käyttivät aikoinaan kokeneet merimiehet, jotka olivat purjehtineet kaikilla maailman valtamerillä.

Seitsemän valtamerta ovat:

  • Pohjoinen Tyynimeri
  • Eteläinen Tyynimeri
  • Pohjoinen Atlantin valtameri
  • Eteläinen Atlantin valtameri
  • Pohjoinen jäämeri
  • Eteläinen jäämeri
  • Intian valtameri

Kirjailija Rudyard Kipling käytti ilmaisua vuonna 1896 runokokoelmansa nimenä. ”The Seven Seas” -kokoelma toi ilmaisun suuren yleisön tietoon.

Valtameret eivät ole itsenäisiä vesialueita, vaan ne liittyvät toisiinsa ja erottavat eri mantereet toisistaan.

Seitsemän valtamerta

Valtameret peittävät maapallon pinta-alasta kaikkiaan 71 prosenttia.

Shutterstock

Pohjoinen ja Eteläinen Tyynimeri

Tyynimeri on maailman suurin meri. Se jaetaan päiväntasaajan kohdalla Pohjoiseen ja Eteläiseen Tyyneenmereen.

Shutterstock

Pohjoinen Atlantin valtameri

Atalantin valtameri jaetaan Tyynenmeren tavoin päiväntasaajalla Pohjoiseen Atlantin valtamereen ja Eteläiseen Atlantin valtamereen.

Shutterstock

Eteläinen Atlantin valtameri

Atlantti on maailman toiseksi suurin meri. Valtameri syntyi, kun muinainen Pangean manner hajosi.

Shutterstock

Intian valtameri

Intian valtameri käsittää noin 20 prosenttia maapallon pinta-alasta.

Shutterstock

Eteläinen jäämeri on toisiksi pienin maapallon valtameristä.

Shutterstock

Jäämeri

Jäämeri on pienin ja kylmin maapallon meristä.

Shutterstock

Seitsemästä kolmeen valtamereen

Maantieteellisesti tarkasteltuna valtameriä on vain kolme: Tyynimeri, Atlantti ja Intian valtameri.

Selvyyden vuoksi Atlantin arktiseen osaan voidaan viitata nimityksellä Jäämeri ja valtamerten antarktisiin osiin nimityksellä Eteläinen jäämeri.

Valtameret ja reunameret

Reunameriksi kutsutaan alueita, jotka saarijonot erottavat valtameristä. Tällaisia ovat muun muassa Pohjanmeri ja Beringinmeri.

Isoja meriä, jotka erottavat toisistaan maanosia, kuten Välimeri, tai mantereisiin työntyviä meriä, kuten Itämeri, kutsutaan myös reunameriksi.

Erikseen nimettyjen merialueiden rajat voivat olla hyvin epämääräiset. Esimerkki merestä, jolla ei ole selviä rajoja, on Pohjois-Atlanttiin kuuluva 8,5 miljoonan neliökilometrin laajuinen Sargassomeri.