UH Marine Option Program
Dykker under vand

Miksi pohjoisessa merivesi on sameaa?

Olen purjehdus- ja sukellusharrastukseni takia todennut, että Välimeren vesi on yleensä kirkkaampaa kuin Itä- ja Pohjanmeren. Mistä ero johtuu?

Purjehtijat ja sukeltajat pitävät pohjoisia merialueita yleensä sameavetisinä. Keväällä ja kesällä selitys löytyy usein suuresta levämäärästä.

Leviä esiintyy nykyään selvästi enemmän kuin niitä pitäisi luonnostaan olla. Runsaan leväkukinnan mahdollistaa liiallinen ravinteiden saanti. Vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavat muun muassa lannoitteista peräisin olevat typpi ja fosfori.

Esimerkiksi EU pyrkii parantamaan säädöksillään meriympäristön ekologista tilaa.

Tavoitteena on pienentää valuma- ja jätevesien aiheuttamaa ravinnekuormaa.

Sade samentaa merta

Syksyllä ja talvella meriveden sameus johtuu usein suuresta maa-ainespitoisuudesta. Hiukkasia kulkeutuu mereen ojien ja jokien kautta virtaavan veden mukana etenkin runsaiden sateiden jälkeen, ja osa maa-aineksesta on tuulen kuljettamaa.

Etelä-Euroopassa, kuten Välimeren itäosissa, olosuhteet ovat toisenlaiset. Sademäärät ovat pienempiä, ja maataloutta harjoitetaan vähemmän. Siksi leviä syntyy ja mereen päätyy kiintoainesta niukemmin.

Dykkere under havoverfladen

Koska vedessä on vähän leviä ja maahiukkasia ja aurinko paistaa korkeammalta, Välimeressä on hyvä näkyvyys.

© Shutterstock

Myös sillä, että etelässä aurinko paistaa korkeammalta kuin pohjoisessa, on merkitystä: valo tunkeutuu syvämmälle veteen ja parantaa näkyvyyttä meressä.

Mitä matalammalta aurinko paistaa, sitä suurempi osa valosta heijastuu vedenpinnasta. Se taas pienentää näkösyvyyttä.

Auringon asema vaikuttaa näkyvyyteen

Aurinko paistaa pohjoisessa matalammalta kuin päiväntasaajan seudulla. Kun auringonsäteiden ja vedenpinnan välinen kulma on pieni, suuri osa valosta heijastuu.

  • Kun kulma on 40°, 4 prosenttia auringonvalosta heijastuu.
  • Kun kulma on 20°, 12 prosenttia auringonvalosta heijastuu.
  • Kun kulma on 10°, 27 prosenttia auringonvalosta heijastuu.
  • Kun kulma on 5°, 42 prosenttia auringonvalosta heijastuu.