Naja Bertolt Jensen / Unsplash

Covid-19 pahentaa merien muovipandemiaa

Koronapandemia on aiheuttamassa meriin mikromuovipandemian. Syypäänä tilanteeseen ovat etenkin aasialaiset sairaalat, joiden jätteidenkäsittely kangerteli jo ennen koronapandemian alkua.

Kahden vuoden koronapandemia on aiheuttanut maailmassa paljon ongelmia.

Suurten inhimillisten ja taloudellisten menetysten lisäksi pandemia on myös tuottanut peräti 8,4 miljoonaa tonnia ylimääräistä muovijätettä, koska koko maailmassa on jouduttu käyttämään muovista tehtyjä kertakäyttöisiä suojavälineitä.

Vuoden loppuun mennessä muovisen lisäjätteen määrä kohoaa 11 miljoonaan tonniin.

Noin 37 000 tonnia jätteestä joutuu uuden raportin mukaan jokiin, mistä ne päätyvät lopulta valtameriin.

Monimutkaisen simulaation avulla tutkijat osoittivat, että iso osa mikromuovista, joksi jätteet hajoavat ajan mittaan, kertyy Pohjoiseen jäämereen. Siellä mikromuovi voi pahimmassa tapauksessa tappaa erilaisia merieläimiä ja aiheuttaa suurta tuhoa meren ekosysteemeille.

Valtaosa lisääntyneestä muovijätteestä on peräisin sairaaloista – eli ne ovat muovisia ruiskuja, käsineitä ja suoja-asuja, joita ei ole hävitetty asianmukaisesti.

Etenkin Aasiassa, missä terveydenhuoltojärjestelmä oli kuormittunut jo ennen pandemiaa, jätehuolto ei ole pysynyt perässä, ja raportin mukaan aasialaiset sairaalat ovatkin yksi isoimmista syypäistä ongelmaan.

Merissä on ankara muovipandemia

Kasvomaskeja on pidetty eniten saastuttavinia suojavälineinä. Maskeissa on suuria määriä muovia, ja jos ne heitetään luontoon, ne päätyvät meriin, missä ne hajoavat mikromuoviksi, joka voi vahingoittaa merieläimiä ja tehdä niistä myrkyllisiä ja syömäkelvottomia.

Uusi raportti osoittaa, että yksityishenkilöiden suojaimien muovijäte muodostaa häviävän pienen osan kokonaismäärästä. Sen sijaan jokiin ja sieltä meriin päätyvä muovi on ensisijaisesti sairaaloiden heikosta jätehuollosta johtuvaa.

Tutkijoiden mukaan ison osan mikromuoviongelmasta aiheuttavat erityisen kuormittuneet aasialaiset sairaalat, joiden jätehuolto kangerteli jo ennen pandemiaa.

Jäämerestä tuli pääteasema

Ongelmia aiheuttavat muovihiukkaset voivat kulkeutua merivirtauksien mukana, ja tutkijoiden mukaan suurin osa niistä päätyy kolmeen paikkaan:

  • Merenpohjaan
  • Rannoille
  • Eri puolille Jäämerta
  • Mikään määränpäistä ei ole meriympäristöille hyväksi – sillä ne pursuavat jo nyt merieliöille haitallista muovia.

Etenkin Pohjoinen jäämeri on kuormittunut. Aiemmat tutkimukset, joita on tehty muovijätteen reiteistä merissä – etenkin Tyynenmeren pohjoisosissa – osoittavat, että isot osat jätettä jäävät pyörteilemään Pohjoiselle jäämerelle.

Ei-toivottu muovi muodostaa ison ongelman alueen rikkaalle eläimistölle, johon kuuluu lukuisia valas- ja hyljelajeja.

Raportin tehneet tutkijat huomauttavat, että jos halutaan pelastaa sekä ihminen että merieläimet pandemialta, on kehitettävä älykkäitä ratkaisuja jätteiden lajitteluun ja kiinnitettävä muoviongelmaan enemmän huomiota.