Shutterstock

Mannerten piirileikillä on omat sääntönsä

Tiedetäänkö, miltä maapallon mantereet näyttävät 250 miljoonan vuoden päästä?

Mantereiden ja valtamerien tulevista muodoista voidaan hyvinkin esittää arvausta luotettavampia ennusteita. Maapallon pintaa peittävä kivikehä eli litosfääri koostuu kiinteästä kuoresta ja sen alla olevasta vaipan yläosasta.

Kuori on jakaantunut lukuisiin tektonisiin laattoihin, jotka liikkuvat suhteessa toisiinsa alla olevassa vaipassa tapahtuvien kierto- eli konvektiovirtauksien liikuttelemina.

Kun laattojen liikkeiden suunta tunnetaan ja niiden liikkumisnopeudet on selvi-tetty satelliittimittauksilla, pystytään melko varmasti ennustamaan, miten mantereet järjestyvät tulevaisuudessa.

Ennusteita voivat sotkea geologiset yllätykset, kuten tektonisen laatan katkeaminen kahtia. Jos laattatektoniikka jatkuu häiriöttä entiseen malliin, Afrikka, Eurooppa ja Aasia siirtyvät itään ja Etelä-Amerikka ja Etelä-manner kulkeutuvat kohti pohjoista. Pohjois-Amerikka liikkuu ensin länteen ja sitten itään.

Eurooppaa ja Afrikkaa erottava Välimeri häviää mannerten törmätessä toisiinsa. 250 miljoonan vuoden kuluttua nykyiset mantereet Australiaa ja Etelämannerta lukuun ottamatta ovat luultavasti kerääntyneet yhteen suurmantereeksi aivan kuin aiemminkin 250 miljoonaa vuotta sitten.