Taikavarvun tehoa vaikeaa todistaa

Onko mitään perää siinä, että maan alta on löydetty vettä ns. taikavarvulla?

Mies etsii vettä taikavarvulla
© Shutterstock

Taikavarvun kaltaisia apuvälineitä käyttävät kaivonkatsojat ovat varmasti löytäneet vettä. Hämärän peitossa on sen sijaan se, onko veden löytyminen sattumaa vai varvun ansiota. Varvun toiminnan on selitetty perustuvan maasäteilyyn, jota esiintyy vesisuonien yhteydessä. Maasäteilyn olemassaoloa ei ole voitu todistaa tieteellisesti. Toisen näkemyksen mukaan kyseessä ovat radioaallot, jotka osuessaan kuivan ja kostean maan rajapintaan synnyttävät heijastuman. Tämä heijastuma taas vaikuttaa varpua pitelevän ihmisen käsiin niin, että varpu taipuu kohti vesisuonta. Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja biofysiikan laitokset tekivät 1979– 1983 tutkimuksen maasäteilyn ja vesisuonten etsimisestä varvun avulla. Siihen osallistui 32 Suomen parhaana pidettyä kaivonkatsojaa. Eri katsojien tulokset olivat ristiriitaisia, eikä sokkotesteissä yksikään kaivonkatsoja löytänyt itse aiemmin osoittamiaan paikkoja.