Shutterstock

Syvyyksissä piilee jättimäinen ekosysteemi

10 vuoden ponnistelujen jälkeen tutkijat ovat löytäneet yli 2,5 kilometrin syvyydestä maaperästä aiemmin tuntemattoman ekosysteemin. Havainto mullistaa käsitykset siitä, missä elämä viihtyy.

1 200 tutkijaa 52 maasta on kartoittanut kymmenen vuotta valtavaa syvällä maanpinnan alla piilevää ekosysteemiä. Elinympäristö on pimeä, erittäin lämmin ja suurpaineinen. Silti siinä viihtyvät miljardit erilaiset pieneliöt.

Yli 2,5 kilometrin syvyydessä on ollut eristyksissä, siis ilman yhteyttä maanpintaan ja ilmakehään, pieneliöitä jo miljoonia vuosia.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan mikrobit voivat tulla toimeen oletettua pienemmällä energiamäärällä. Osa niistä kuuluu bakteereja ulkoisesti muistuttaviin arkeoneihin, jotka ovat alkeellisimpia ja vanhimpia elämänmuotoja.

Tämä sukkulamato kuuluu niihin monisoluisiin eliöihin, joita tutkijat löysivät syvältä maan alta. Se elää 1,4 kilometrin syvyydessä.

© Image courtesy of Gaetan Borgonie/Extreme Life Isyensya, Belgium

Eliöt selviytyvät 120 asteen kuumuudessa

Arkeoneja esiintyy täysin hapettomissa ympäristöissä, ja monet niistä ovat ekstremofiileja, jotka sietävät erilaisia ääriolosuhteita, kuten suolaisuutta, happamuutta ja kuumuutta, tai jopa vaativat niitä.

Tutkimuksissa löydettiin maan alta eliöitä, jotka elävät peräti yli 120 asteen lämpötilassa. Se on uusi ennätys, mutta pidetään mahdollisena, että syvemmältä löytyy vielä kovempaa kuumuutta kestäviä eliöitä.

70 % maapallon bakteereista ja arkeoneista elää nykytiedon mukaan maan alla. Elämää on löydetty syvemmältä kuin tutkijat ovat osanneet odottaa.

Tähänastiset tiedot perustuvat porausnäytteisiin, jotka ulottuvat 5 000 metrin syvyyteen. Kun tutkimusaineistoa kerättiin, oletettiin, että sen avulla voidaan määrittää raja, jota syvemmällä elämä ei ole enää mahdollista.

Elämää on syvimmässäkin reiässä

Tulos osoittautui kuitenkin päinvastaiseksi: elämää esiintyy ilmeisesti niin kaukana maanpinnasta, että niin pitkälle ei ole tähän mennessä porattu.

Tutkijoiden mukaan havainnot auttavat ymmärtämään, millaisissa olosuhteissa elämää on voinut syntyä myös maapallon ulkopuolella.