Miten Grand Canyon on muodostunut?

Veden voima on arvaamaton: Coloradojoki on syövyttänyt kallioperään valtavan kanjonin.

Grand Canyon

Luoteis-Arizonassa Yhdysvalloissa sijaitseva Grand Canyon eli Suuri kanjoni on jyrkkäreunainen rotkolaakso, joka kuuluu maailman merkittävimpiin luonnonnähtävyyksiin. Se on yli 350 kilometriä pitkä, 6:sta 29 kilometriin leveä ja enimmillään noin 2 kilometriä syvä.

Mittasuhteiden takia voi olla vaikea uskoa, että kyse on jokiuomasta. Vallalla olevan käsityksen mukaan kanjoni on kuitenkin syntynyt veden – Coloradojoen ja sen sivujokien – kulutustyön tuloksena viimeisten 5–6 miljoonan vuoden aikana.

Tuoreissa tutkimuksissa on tosin saatu viitteitä siitä, että Coloradojoki olisi virrannut samalla paikalla jo 17 miljoonaa vuotta sitten. Veden peruskalliota kuluttava vaikutus riippuu monista tekijöistä, mutta Grand Canyonin alueella ratkaisevaa on ollut se, että kallioperä on kerrostunut pitkälti kivilajeista, joita virtaava vesi syövyttää helposti. Tämä niin sanottu vesieroosio selittää rotkon porrasmaiset seinämät ja suuret mitat.