Maan sisusten myllerrys levittää Atlanttia

Atlantin valtameri levenee neljä senttiä joka vuosi. Nyt ilmiölle on vihdoin löydetty selitys. Taustalla ovat virtaukset 660 kilometriä merenpohjan alapuolella.

Atlantin valtameri levenee neljä senttiä joka vuosi. Nyt ilmiölle on vihdoin löydetty selitys. Taustalla ovat virtaukset 660 kilometriä merenpohjan alapuolella.

Shutterstock

Jos laiva olisi keskellä Atlanttia eikä se liikahtaisi mihinkään suuntaan, sen matka lähimpään rantaan idässä tai lännessä pitenisi silti vuosi vuodelta. Atlantti nimittäin levenee neljän sentin vuosivauhtia. Ilmiön syy on tähän asti ollut hämärän peitossa, mutta geologit ovat ehkä löytäneet selityksen.

Atlantin levenemisen syy selvisi brittiläisen Southamptonin yliopiston tutkimushankkeessa.

Merenpohjaan Atlantin keskiselänteen kohdalla laskettiin 39 seismografia.

© University of Southampton

Tutkijat laskivat 39 seismografia merenpohjaan Atlantin keskiselänteen kohdalla. Keskiselänne on rajavyöhyke Pohjois- ja Etelä-Amerikan laattojen ja Afrikan ja Euraasian laattojen välillä.

Syy oli yllättävän syvällä

Tutkijat olettivat Atlantin levenemisen johtuvan siitä, että Maan vaipasta nouseva magmavirta painaa maankuorta ja työntää kuoren laattoja poispäin toisistaan.

Seismografit kartoittivat vaipan koostumusta mittaamalla pohjan järistysaaltoja, jotka olivat lähtöisin eri puolilta maapalloa.

Järistysaallot kulkevat maapallon läpi, ja matkalla ne muuttuvat sen mukaan, mitä aineita ne läpäisevät. Sen ansiosta seismografien mittaustuloksista voidaan laatia läpileikkaus maapallosta ja nähdä magman virtaukset vaipan ylä- ja alaosissa.

© Peter Bull Art Studio & Ken Ikeda Madsen

Murroslinjan juuret ovat syvällä

Atlantin keskiselänne erottaa Amerikan ja Euroopan ja Afrikan laatat toisistaan. Selänne on syvällä vaipassa myllertävien voimien tekoa.

Magma nousee syvyyksistä

Magma eli sula kiviaines nousee vaipan alaosista eli 600 kilometrin syvyydestä ja sekoittuu vaipan yläosan kiviainekseen.

Magmavirta painaa maankuorta

Vaipasta virtaava magma painaa maankuorta Atlantin keskiselänteessä, missä maankuoren laatat kohtaavat.

Laatat ajautuvat erilleen

Magma purkautuu kuoren läpi Atlantin keskiselänteessä ja jähmettyy merenpohjaksi. Samalla se työntää laattoja sivulle pois tieltään.

Tutkijoiden yllätykseksi vaipan kiviaineksen virtaukset ulottuivat jopa 660 kilometrin syvyydestä maankuoreen asti.

Brittigeologien havainto oli ensimmäinen osoitus siitä, että syvällä vaipassa tapahtuvat virtaukset ovat suoraan yhteydessä maankuoren laattojen liikkeisiin.

Atlantin keskiselänteen muodostava murroslinja kulkee Islannin läpi. Siellä se on myös hyvin nähtävissä.

© Shutterstock

Syvällä vaipassa tapahtuvien virtausten tuntemus lisää ymmärrystä laattatektoniikasta eli maankuoren laattojen liikkeistä, mutta se voi myös auttaa kehittämään keinoja maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten ennustamiseen. Maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset johtuvat maankuoren laattojen liikahduksista.