Shutterstock

Maa on kuuma mutta kylmenee

Mistä syystä maapallon sisäosat ovat pintaa lämpimämpiä? Miten korkea on Maan ytimen lämpötila?

Maanlämpötilan on laskettu aluksi kohoavan suunnilleen 24 astetta kilometrin matkalla mentäessä kohti ydintä.

Maapallon kiinteän sisäytimen ja sitä ympäröivän sulan ytimen rajalla 5 170 kilometrin syvyydessä lämpötila on noin 4 300 astetta, kun taas maapallon keskellä vallitsee jokseenkin 5 000 asteen kuumuus.

Tiedot ovat näin summittaisia, koska asiaa ei ole voitu varmistaa kokeellisesti vaan luvut ovat teoreettisten laskelmien tuloksia.

Lämpö juontuu ajalta, jolloin Maa oli nuori planeetta ja miljoonat meteoriitit iskeytyivät sen pintaan. Jatkuva pommitus nosti pinnan lämpötilaa ja aiheutti sen sulamisen.

Raskaat alkuaineet, kuten rauta, vaipuivat vähitellen maapallon ytimeen. Liikkeen vuoksi massan lämpötila kohosi lisää. Kun maapallon pinta alkoi jäähtyä ja jähmettyä, se muodosti sulan aineksen päälle eristävän kerroksen.

Osa ydintä kohti vajonneista alkuaineista oli radioaktiivisia. Niiden hajoaminen ja muuttuminen toisiksi aineiksi on ensisijainen syy siihen, että Maan sisus on yhä kuuma, sillä ydinreaktioissa vapautuu lämpöä.

Silti maapallo on hitaasti jäähtyvä planeetta. Näyttöä laskelmien pitävyydestä on saatu poraamalla reikiä kallioperään.

Venäläistutkijoiden Kuolan niemimaalla yli 12 kilometrin syvyyteen vuonna 1994 kairaaman aukon pohjalla vallitsee suunnilleen 200 asteen lämpötila.