Sommer i Narsaq Grønland

Grönlanti pani radioaktiivisen miljardikaivoksen hyllylle

Grönlannissa on otettu aikalisä miljardien arvoisessa kaivoshankkeessa. Satoja tonneja radioaktiivista jätettä ja mahdollinen ympäristökatastrofi vai harvinaisten maametallien hyödyntämisen tarjoama taloudellinen hyöty? Etelä-Grönlannissa sijaitsevaa Kuannersuitin kaivoshanketta arvioidaan nyt Grönlannin vaalien jälkeen uudelleen.

Grönlannissa on otettu aikalisä miljardien arvoisessa kaivoshankkeessa. Satoja tonneja radioaktiivista jätettä ja mahdollinen ympäristökatastrofi vai harvinaisten maametallien hyödyntämisen tarjoama taloudellinen hyöty? Etelä-Grönlannissa sijaitsevaa Kuannersuitin kaivoshanketta arvioidaan nyt Grönlannin vaalien jälkeen uudelleen.

Shutterstock

Kuannersuitissa lähellä Narsaqia lojuu miljardien arvosta maametalleja, joita voitaisiin hyödyntää akkujen, tuulivoimaloiden ja älypuhelinten valmistuksessa.

Kaivosyhtiö lupaa satoja työpaikkoja ja miljardeja valtion kassaan, mutta äskettäin vasemmistovihreä Inuit Ataqatigiit -puolue voitti Grönlannissa järjestetyt vaalit vastustamalla kaivoshanketta kiivaasti.

Harvinaisten maametallien kaivaminen maaperästä on hankalaa, ja sitäkin hankalampaa on säilyttää kaivostoiminnassa syntyvää myrkyllistä ja radioaktiivista jätettä. Jätteiden jälkihoitoon kuluisi tuhansia vuosia.

Vihreä tekniikka tarvitsee harvinaisia metalleja

Greenland Minerals -yrityksen suunnitelmissa on rakentaa avolouhokset Grönlannin eteläosaan Kuannersuitin vuorialueelle. Kaivosten on määrä toimia 37 vuotta.

Lujavrit-kivi

Laavakivi lujavrit sisältää paljon steenstrupiini-mineraalia.

© Shutterstock

Australialais-grönlantilaisen yrityksen mukaan Grönlanti saisi kaivostoiminnasta noin 6,5 miljardin euron verotulot ja tarjoaisi 750 työpaikkaa.

Huima summa johtuu siitä, että Grönlannin kallioperästä löytyy harvinaisia metalleja, rare earth elements (REE). Ne ovat kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi kysyttyjä magneettien, katalysaattorien ja akkujen tuotannossa. Ja niitä taas tarvitaan muun muassa tuulivoimaloissa, sähköautoissa ja älypuhelimissa.

REE-metallit ovat yleensä hopeanvärisiä ja kiiltäviä. Greenland Mineralsin geologisten näytteiden mukaan Kuannersuitissa on runsaasti:

  • lantaania (La)
  • ceriumia (Ce)
  • neodyymiä (Nd)
  • praseodyymiä (Pr)
  • yttriumia (Y).

Lisäksi maaperänäytteiden mukaan alueella on suuria määriä sinkkiä, zirkoniumia ja uraania.

Puhdasta neodyymiä

Puhdasta neodyymiä.

© Shutterstock

Harvinaisten metallien markkinat ovat suuret, ja luultavasti ne vain kasvavat. Asiantuntija-arvioiden mukaan jo pelkästään EU:n alueella REE-metallien kysyntä kymmenkertaistuu ennen vuotta 2050.

Greenland Minerals arvioi, että Kuannersuitissa on viidesosa koko maailman REE-metallien varannoista.

Maanalaisen räjähdyksen satoa

Suurin syy Narsaqin alueen maaperään kohdistuvaan kiinnostukseen on steenstrupiini-mineraali. Kuannersuitissa sitä on runsaasti, ja se sisältää harvinaisia metalleja.

Steenstrupiinia on muiden kivilajien välissä lujavrit-kiven muodostamassa suonessa.

Geologien mukaan lujavrit-suoni syntyi voimakkaassa maanalaisessa räjähdyksessä yli miljardi vuotta sitten.

Maaperänäytteet osoittavat, että Kuannersuitissa on kolmen kilometrin syvyydessä suuri laavakammio. Sieltä lämpöä ja laavaa nousee kohti pintaa.

Noin 1,2 miljardia vuotta sitten laavaa tunkeutui alueen eteläosassa sijaitsevaan halkeamaan. Tämä ensimmäinen magmavarasto oli täynnä epävakaita aineita, jotka sittemmin kiteytyivät harvinaisia maametalleja sisältäviksi mineraaleiksi, kuten steenstrupiiniksi.

Myöhemmin laavakammion lämpö ja paine oli niin suuri, että räjähdys synnytti useita halkeamia vuoriston pohjoispuolelle.

Halkeamiin virtasi laavaa, mutta siellä harvinaisten metallien pitoisuudet eivät ole asiantuntijoiden mukaan niin korkeita kuin eteläpuolella.

Syntyneiden magmakerroksien uraanipitoisuus on usein suuri, mutta tutkijat eivät vielä tiedä, mistä se johtuu.

Padotusta järvestä kaavaillaan radioaktiivista kaatopaikkaa

Grönlannissa väestö on hyvin tietoinen siitä, että uraani on riski niin terveydelle kuin ympäristöllekin, jos kaivostoiminta alueella sallitaan.

Greenland Mineralsin suunnitelmana oli säilyttää kaivosjätteet lähellä Kuannersuitia sijaitsevassa luonnonjärvessä. Kaksi patoa takaisivat sen, että radioaktiivinen jäte pysyisi varmasti veden alla.

Kaivos- ja jalostustoiminta tuottaisi noin 100 miljoonaa tonnia radioaktiivista jätettä ensimmäisten 37 vuoden aikana. Koska uraanin puoliintumisaika on vuosituhansia, padottu kaatopaikka olisi paikoillaan vielä pitkään sen jälkeen, kun kaivostoiminta on loppunut.

Kupaikaivoksen jätealla

Padottu järvi jätealtaana Kanadassa Brittiläisessä Columbiassa sijaitsevan kuparikaivoksen vieressä.

© Shutterstock

Radioaktiiviset uraani ja torium eivät ole ainoat mahdollisen kaivostoiminnan aiheuttamista uhista. Kuannersuitin mineraalien hyödyntäminen rasittaa myös ympäristöä. Harvinaisten metallien erottaminen steenstrupiinista vaatii kemiallisia prosesseja, joista syntyy myrkyllisiä jätteitä, muun muassa fluoria.

Jos ehdotettujen jätealtaiden padot pettäisivät tai kaivostoiminnassa syntyneitä aineita pääsisi maaperään ja vesistöön, seurauksena olisi katastrofi Narsaqin alueella, missä monet asukkaat elävät lammastaloudesta.

Greenland Minerals toteaa, että sen suunnitelma jätealtaasta on turvallinen, mutta vastaavien patojen pettäminen muualla on aiemmin johtanut katastrofeihin.

Vuonna 2019 Brasiliassa kuoli 270 ihmistä, kun rautakaivoksen jätealtaan pato sortui. Myrkyllistä mutaa kulkeutui kilometrien päähän kaivoksesta, mikä vahingoitti ekosysteemejä laajalla alueella.