Shutterstock
Maailman suurin järvi

Maailman suurin järvi

Maailman suurin järvi on Kaspianmeri. Se kattaa Saksaa laajemman alueen. Katso tästä luettelo maailman viidestä suurimmasta järvestä.

Mikä on maailman suurin järvi?

Moni ehdottaisi äkkiseltään maailman suurimmaksi järveksi Venäjällä sijaitsevaa Baikalia, joka kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon.

Baikal on kuitenkin vain maailman vanhin ja syvin järvi.

Maailman suurin järvi on nimittäin Kaspianmeri, jonka pinta-ala 371 000 km2 on suurempi kuin Saksan. Baikalin pinta-ala puolestaan on vain 31 722 km2.

Lue lisää maailman suurimmista järvistä tästä artikkelista.

Tässä ovat maailman viisi suurinta järveä

Kaspianmeri

Maailman suurin järvi

Maailman suurin järvi, Kaspianmeri

Kaspianmeren maisema on erilainen sen pohjois- ja eteläpäässä. Pohjoisessa järvi on matala ja varsin makeavetinen, ja talvella suuri osa siitä jäätyy. Etelää kohti mentäessä järvi syvenee ja sen suolapitoisuus lisääntyy.

© Shutterstock
  • Pinta-ala: 371 000 km2.
  • Leveys ja pituus: Kaspianmeri on 1 300 kilometriä leveä ja 1 200 kilometriä pitkä.
  • Syvyys: 186 metriä keskimäärin.

Maailman suurin järvi on Kaspianmeri – englanniksi Caspian Sea.

Järvi, jossa on suolaista vettä, sijaitsee Itä-Euroopassa Euroopan ja Aasian rajalla. Sen rannikkovaltioita ovat Azerbaidžan, Iran, Venäjä, Kazakstan ja Turkmenistan.

Kaspianmeri on saanut nimensä siitä, että siinä on sekä järven että meren piirteitä. Se luokitellaan silti järveksi, ja se on siis maailman suurin järvi.

Tieteellisestä näkökulmasta Kaspianmeri on sisäinen valuma-alue, englanniksi endorheic basin, mikä tarkoittaa, että järven vesimassat eivät virtaa mihinkään toiseen järveen eivätkä mereen.

Laskujokien puuttuessa vesi voi poistua vain haihtumalla. Se osaltaan kasvattaa suolapitoisuutta, ja siksi tämäntyyppisissä järvissä on jopa enemmän suolaa kuin joissakin merissä. Tästä tulee nimi suolajärvi.

Haluatko tietää lisää maailman muista ennätyksistä? Lue myös artikkelimme maailman suurimmasta valtiosta ja maailman korkeimmasta rakennuksesta.

Yläjärvi

Maailman toiseksi suurin järvi Yläjärvi

Yläjärvi on suurin ja vähiten saastunut Isojenjärvien järvistä. Lake Superior er den største og mindst foruendede sø af The Great Lakes.

© Shutterstock
  • Pinta-ala: 82 350 km2.
  • Leveys ja pituus: Yläjärvi on 258 kilometriä leveä ja 563 kilometriä pitkä.
  • Syvyys: 406 metriä.

Yläjärvi, Lake Superior, on maailman suurin makean veden järvi, maailman toiseksi suurin järvi sekä suurin ja pohjoisin Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla sijaitsevista Isoistajärvistä.

Isotjärvet, The Great Lakes, Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Pohjois-Amerikan Isotjärvet on viiden suuren järven yhteisnimitys. Järvet ovat Yläjärvi, Huron, Michigan, Erie ja Ontario, jotka kaikki sijaitsevat Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla.

© shutterstock

Järveen rajautuvat Yhdysvaltojen osavaltiot Minnesota, Wisconsin ja Michigan sekä Kanadan Ontarion provinssi. Siihen virtaa vettä noin 200 joesta, joista suurimmat ovat Nipigon ja St. Louis.

Maailman toiseksi suurin järvi muodostaa suuren osan Saint Lawrencen meritiestä, joka yhdistää Isotjärvet Atlantin valtamereen. Reitillä kuljetetaan vuosittain yli 100 miljoonaa tonnia rahtia.

Reitin tärkeimpiä satamakaupunkeja ovat Duluth ja Thunder Bay, joista laivataan suuria määriä öljyä, viljaa, puutavaraa ja rautamalmia.

LUE MYÖS: Saimaa ja neljä muuta Suomen suurinta järveä

Victorianjärvi

Victorianjärvi on Afrikan suurin järvi

Victorianjärven rannikkolinja on 3 440 kilometrin pituinen, ja saaria on yli 3 000.

© Shutterstock

Pinta-ala: 69 484 km2
Leveys ja pituus: Victorianjärvi on 240 kilometriä leveä ja 337 kilometriä pitkä.
Syvyys: 82 metriä.

Victorianjärvi on Afrikan suurin järvi, maailman toiseksi suurin makean veden järvi ja kaikkiaan maailman kolmanneksi suurin järvi.

Britannian kuningattaren Victorian mukaan nimetty järvi sijaitsee Itä-Afrikassa Ugandan, Tansanian, Kenian, Burundin ja Ruandan välissä.

Victorianjärvessä elää yli 200 erilaista kalalajia. Monet lajeista kuuluvat kirjoahvenien heimoon, joka taas kuuluu viuhkaeväisten luokkaan.

Kalastusta Victorianjärvellä

Joka vuosi Victorianjärven kalastus elättää 40 miljoonaa ihmistä, mutta liikakalastus ja saastuminen horjuttavat ekosysteemiä – mikä puolestaan uhkaa tulevaisuuden kalastuselinkeinoa.

© Shutterstock

Järven rannoilla on tiheästi asuttuja maanviljelyalueita.

Asutus sekä maatalouden keinolannoitteet ja tuholaismyrkyt ovat lisänneet eroosiota ja saastumista.

Järveä on koetellut myös vesihyasinttien laaja leviäminen. Vuonna 1998 Ugandan 300 kilometrin pituisesta rantaviivasta oli 80 prosenttia täysin sen peitossa. Vesihyasintti kelluu vedessä paksuna mattona, ja siitä on aiheutunut suuria ongelmia kalastukselle ja lähellä järven rantaa sijaitseville Ugandan vesivoimalaitoksille.

Lisäksi Ruandan kansanmurhan aikaan vuonna 1994 järveen ajautui paljon ruumiita, mikä aiheutti suuren terveysriskin.

Järvi kärsii siis vakavista ympäristöongelmista, ja useat voittoa tuottamattomat kansainväliset järjestöt ovat vuosia työskennelleet sen pelastamiseksi.

Huronjärvi

Maailman neljänneksi suurin järvi Huronjärvi

Huronjärvessä on maailman suurin järvessä sijaitseva saari – Manitoulininsaari.

© Shutterstock

Pinta-ala: 60 700 km2
Leveys ja pituus: Huronjärvi on 183 kilometriä leveä ja 331 kilometriä pitkä.
Syvyys: 229 metriä.

Huronjärvi on maailman kolmanneksi suurin makean veden järvi, maailman neljänneksi suurin järvi – ja toiseksi suurin Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla sijaitsevista Isoistajärvistä.

Järveä ympäröivät Yhdysvaltojen osavaltio Michigan ja Kanadan provinssi Ontario, ja se muodostaa, samoin kuin Yläjärvi, suuren osan Saint Lawrencen meritiestä.

Huronjärven alueen tärkeitä elinkeinoja ovat olleet metsätalous ja ammattimainen kalastus. Lisäksi sen pohjoinen lahti, Georgenlahti, on uimarantojensa ja ympäröivien pikkusaarten ansiosta suosittu lomakohde.

Huronjärvi oli Isoistajärvistä ensimmäinen, jonka eurooppalaiset löysivät, kun ranskalaiset löytöretkeilijät Samuel de Champlain ja Étienne Brûlé saapuivat Georgenlahdelle vuonna 1615.

Michiganjärvi

Michiganjärvi on maailman viidenneksi suurin järvi.
Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin kaupunki, Chicago, sijaitsee Michiganjärven eteläosassa.  
© Shutterstock
  • Pinta-ala: 57 757 km2.
  • Leveys ja pituus: Michiganjärvi on 190 kilometriä leveä ja 517 kilometriä pitkä.
  • Syvyys: 281 metriä.

Michiganjärvi on maailman neljänneksi suurin makean veden järvi ja viidenneksi suurin järvi ylipäätään.

Järvi on myös yksi Pohjois-Amerikan Isoistajärvistä ja niistä ainoa, joka sijaitsee kokonaan Yhdysvaltojen puolella. Kuten nimestä voi päätellä, se rajautuu toiselta rannaltaan Michiganin osavaltioon.

Michiganjärvestä on yhteys Huronjärveen Mackinacin salmen kautta, ja siksi myös se on tärkeä osa Saint Lawrencen meritietä.

Suurkaupunkien, kuten järven eteläpäässä sijaitsevan Chicagon, jätevedet ovat aiheuttaneet vakavan saastumisen, joka uhkaa järven ekologista tasapainoa. Siitä huolimatta monet sen ranta-alueet ovat suosittuja matkailukohteita.

Mikä on Euroopan suurin järvi?

Euroopan suurin järvi Laatokka

Laatokan luoteisosa kuului aikoinaan Suomeen.

© Shutterstock

Euroopan suurin järvi on Laatokka. Se sijaitsee Luoteis-Venäjällä Suomen rajan tuntumassa. Sen erottaa Suomenlahdesta Karjalankannas.

Euroopan suurimman järven pinta-ala on 18 400 km2 ja se on pohjoisosastaan 380 metrin syvyinen.

Laatokan lounaisrannalta saa alkunsa Nevajoki, joka laskee Pietarin kohdalla Suomenlahteen.

Järven pohjoisosassa on paljon korkeita kalliorantoja, ja sumut ja pitkäkestoiset myrskyt vaikeuttavat järvellä kulkemista.

Laatokassa on noin 660 saarta, joista suurimpiin kuuluvat Riekkalansaari, Lunkulansaari, Mantsinsaari ja Valamo.

Laatokan luoteisosa kuului Suomeen vuoteen 1940 ja uudelleen vuosina 1941–1944.

Lähteet: Den Store Danske ja Britannica