Photo by mrjn Photography on Unsplash

Maailman parhaat vedet

Monissa etelän turistikohteissa kehotetaan juomaan pullotettua vettä. Onko puhdas vesijohtovesi itsestään selvä asia vain täällä?

Unesco julkaisi maaliskuussa 2003 raportin veden laadusta eri maissa. Arviointiin osallistui 122 maata, jotka pantiin paremmuusjärjestykseen.

Arviointikriteereinä olivat monet veden riittävyyteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät tekijät, kuten vesivarat, veden saatavuus ja veden käyttäminen ja puhdistaminen. Näillä perusteilla parhaiten vesiasiansa hoitaa Suomi. Suomalaiset saavat nauttia paitsi laadukkaimmasta käyttövedestä myös parhaista luonnonvesistä.

Samaan tulokseen tuli myös Maailman vesineuvosto World Water Council vuoden 2002 selvityksessään. Siinä todettiin, että tutkimukseen osallistuneista 147 maasta Suomessa on paras vesihuolto.

Vesihuollon muodostavat veden ottaminen pinta- tai pohjavesistä, veden puhdistuskäsittely, sen siirtäminen kuluttajille, veden käyttö eri kohteissa, käytetyn veden kerääminen ja johtaminen pois eli viemäröinti, jäteveden puhdistaminen ja palauttaminen luontoon sekä puhdistusprosesseissa muodostuvan lietteen käsittely.

Vauras EU-maa Belgia on yllättäen laiminlyönyt vesihuoltoaan pitkään ja perusteellisesti.