Yli puolet elää riskialueella

Luonnonkatastrofit näyttävät osuvan toistuvasti samoihin paikkoihin. Ovatko jotkin seudut tässä mielessä muita vaarallisempia asuinpaikkoja?

Yhdysvaltalaisen Columbian yliopiston tutkijat ovat yhteistyössä Maailmanpankin kanssa arvioineet eri maailmankolkkien alttiutta luonnonmullistuksille. Tutkijat kartoittivat hirmumyrskyjen, kuivuuden, tulvien, maanjäristysten, tulivuorenpurkausten ja maanvyörymien esiintymistä eri puolilla maailmaa 20 viime vuoden aikana. Tämän tutkimuksen mukaan maailman vaarallisin asuinpaikka on Taiwan. Siellä 73 prosenttia väestöstä eli 17 miljoonaa ihmistä on alttiina vähintään kolmelle luonnonmullistustyypille. Erityisen yleisiä Taiwanissa ovat hirmumyrskyt, mutta myös maanjäristyksiä ja tulvia esiintyy varsin usein. Jonkin luonnonkatastrofityypin uhka on jatkuvasti ajankohtainen noin viidesosalla maapallon pinnasta. Tällaisilla alueilla elää yli puolet maailman väestöstä. YK:n tilastojen mukaan kaikkiaan noin 1,8 miljoonaa ihmistä on kuollut luonnonmullistuksissa 20 viime vuoden aikana. Se tekee keskimäärin 247 kuolonuhria joka päivä. Tutkimuksessa selvitettiin myös luonnonmullistusten taloudellisia seurauksia. Kävi ilmi, että muun muassa monissa Euroopan maissa kuivuus tai tulvat tai molemmat ovat huomattavia riskitekijöitä maiden taloudelle.