Onko tosiaan niin, että maata ei voida estää järisemästä?

Kun maankuoren jännitystilat purkautuvat ja maanjäristys alkaa, sitä ei pysäytä enää mikään. Geologit ja insinöörit suunnittelevat kuitenkin uutta tekniikkaa, jolla voitaisiin luoda turvasaarekkeita.

Maanjäristys

Maanjäristyksessä purkautuu jännitystila, joka on syntynyt maankuoren laattojen reunoille.

© AMING LIN ET AL. & BRÛLÉ ET AL. & SHUTTERSTOCK

Maanjäristyksiä syntyy maankuoren laattojen liikkuessa toisiinsa nähden siirroksina eli lohkoliikuntoina.

Laukaiseva tekijä on maankuoren jännitystilan purkautuminen, jossa lohkot siirtyvät äkillisesti toistensa suhteen pystytai vaakasuoraa halkeamaa, siirroslinjaa, pitkin.

Tämä nopea geologinen prosessi on niin raju, että sitä ei voida estää eikä hillitä millään.

Varoitusjärjestelmät auttavat ihmiset turvaan

Maanjäristysten vaikutuksia on sen sijaan mahdollista rajoittaa. Eri teknisillä ratkaisuilla voidaan parantaa turvallisuutta ja vähentää aineellisia tuhoja. Oikea-aikaista evakuointia helpottaa ennakointijärjestelmä, ja esimerkiksi julkinen liikenne ja energianjakelu voidaan keskeyttää automaattisesti vaaratilanteissa.

Tulevaisuus tuonee mukanaan uusia haasteita. Jos merenpinta nousee, mannerjalustoihin kohdistuva paine kasvaa. Sillä voi olla vakavat seuraukset maanjäristyksille jo nyt herkän Tyynenmeren tulirenkaan alueella.

Kallioperän reiät vaimentavat järistystä

Vuonna 2014 ranskalaiset tutkijat onnistuivat luomaan turvallisia saarekkeita vaarallisesti järkkyvälle alueelle.

He heikensivät porausreikien avulla keinotekoisen maanjäristyksen aaltoja. Turvasaarekkeilla voitaisiin suojella esimerkiksi sairaaloita ja voimaloita.