Shutterstock
earthquake house

Miten järistystä mitataan?

Joka päivä maapallolla tapahtuu tuhansia pieniä maanjäristyksiä. Tarkat laitteet rekisteröivät nekin.

Seismografi rekisteröi maanpinnan liikkeitä

Maanjäristyksiä havainnoidaan seismografilla, jota kutsutaan myös maanjäristysmittariksi. Seismografi rekisteröi maanpinnan liikkeitä ja muuttaa ne sähköisiksi värähtelyiksi, jotka vahvistetaan ja muutetaan näkyvään muotoon piirturilla tai tietokoneen näytöllä. Kun mitataan, miten nopeasti voimakkaimmat järistysaallot kulkeutuvat eri paikoissa sijaitseviin seismografeihin, saadaan selville järistyksen keskus.

Tuhansia pieniä järistyksiä joka päivä

Seismografihavainnot muutetaan Richterin asteikon magnitudeiksi. Asteikon kehittivät maanjäristystutkijat Charles Richter ja Beno Gutenberg 1930-luvulla Kaliforniassa. Asteikko ilmaisee maanjäristyksessä tapahtuvaa maan kuoren liikettä ja vapautuvaa energiaa. Yhden magnitudin nousu asteikolla tarkoittaa maan liikkeen kymmenkertaistumista ja vapautuneen energian määrän 32-kertaistumista.

Pieniä maanjäristyksiä tapahtuu maapallolla tuhansia joka päivä. Suomessakin, etupäässä Pohjanmaalla ja Kuusamon alueella, rekisteröidään vuosittain parikymmentä järistystä, joiden magnitudi on alle neljä. Voimakkain Suomessa mitattu maanjäristys sattui Alajärvellä helmikuussa 1979. Sen voimakkuus oli 3,8. Järistyksen kerrotaan aiheuttaneen murtumia talojen rakenteissa.

Richterin asteikko on logaritminen

Richterin asteikko perustuu 10-kantaiseen logaritmiin, joten yhden yksikön ero vastaa 10-kertaista eroa maan liikkeessä. Vapautuneen energian määrän ero on 32-kertainen.