Shutterstock
Maanjäristys - Izmir Turkki 2010

Miksi maa järisee aina samoissa paikoissa?

Miten on mahdollista, että samoissa maissa ja paikoissa koetaan maanjäristyksiä muutaman vuoden välein?

Maanjäristyksiä syntyy, kun jännitys maankuoren muodostavien tektonisten laattojen välillä purkautuu.

Laatat hankaavat toisiaan, ja jännitys on suurinta siellä, missä kaksi laattaa törmää toisiinsa. Näin tapahtuu esimerkiksi Etelä-Amerikan länsirannikolla, missä Nazcan laatta sukeltaa Etelä-Amerikan laatan alle.

Laatat lähenevät noin seitsemän senttimetriä vuodessa, jolloin niiden välinen jännitys kasvaa jatkuvasti siihen asti, kunnes se laukeaa maanjäristyksenä.

Yllättävä järistys teki tuhoa

Koska Peru sijaitsee Etelä-Amerikan laatalla, siellä koetaan tämän tästä voimakkaita järistyksiä.

Jatkuva paine purkautuu nykäyksittäin

Monessa paikassa maailmassa on toisiinsa törmääviä tektonisia laattoja. Törmäyskohtiin kasaantuva energia vapautuu äkillisesti.

Juan de Fucan laatta
© Claus Lunau

1. Merenpohja survoo mannerta

Voimakkaat järistykset ovat erityisen yleisiä siellä, missä raskas merellinen laatta pusertuu kevyempää mantereista laattaa vasten. Näin tapahtuu esimerkiksi osissa Pohjois- ja Etelä-Amerikan länsirannikkoa.

Subduktiovyöhyke
© Claus Lunau

2. Manner puristuu kasaan

Paine pakottaa merellisen laatan sukeltamaan mantereisen laatan alle. Laattojen välinen kitka rutistaa mantereista laattaa kasaan niin, että sen laidalle kertyy jännitteitä.

Pohjois-Amerikan laatta
© Claus Lunau

3. Laatat nytkähtävät

Kun mantereiseen laattaan kertynyt energia kasvaa niin suureksi, että se ylittää laattojen välisen kitkan, laatat liikahtavat niin äkillisesti, että pinnalla maa järisee.

Joka viides vuosi koetaan maanjäristys, jonka voimakkuus ylittää 7,0 monenttimagnitudiasteikolla. Asteikko perustuu siihen, kuinka paljon energiaa maanjäristyksessä vapautuu, ja se korvaa Richterin asteikon.

Perun väestö on tottunut järistyksiin, ja rakennukset on suunniteltu kestämään niitä. Siksi ihmisiä kuolee maassa järistyksiin suhteellisen vähän. Esimerkiksi toukokuussa 2019 henkensä menetti vain kaksi ihmistä, kun maassa koettiin järistys, jonka voimakkuus oli 8,0.

Maanjäristys, Izmit, Turkki, 1999.

17 100 ihmistä kuoli, kun Izmitissä tapahtui vuonna 1999 voimakas maanjäristys.

© Shutterstock

Toisaalta järistyksessä, jonka voimakkuus oli 7,6, kuoli 17 100 ihmistä, kun se tapahtui täysin valmistautumattomassa Izmitissä Turkissa elokuussa 1999.

Ilmastonmuutos lisää järistyksiä

Järistykset yleistyvät, kun ilmaston lämpeneminen sulattaa maankuorta painavaa jäätä ja lisää veden määrää.

Etenkin mannerten reunat, muun muassa Etelä-Amerikan länsirannikko, ovat vaarassa, koska veden pinnan kohoaminen merissä kasvattaa mannerjalustaan kohdistuvaa painetta.

Tämä voi merkitä laattojen välisen jännityksen purkautumista entistä useammin, jolloin isot järistykset, joita yleensä sattuu vain 20:n, 50:n tai 100 vuoden välein, aikaistuvat.