Maanjäristyksiltä suojautuminen

Koska maanjäristyksiä ei voida estää, rakennuksista pyritään tekemään sellaisia, että tuhot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Earthquake engineering

Maanjäristyksiä on mahdotonta estää, ja ainoa keino vähentää vahinkoja on suunnitella rakennuksia, jotka kestävät maanjäristyksiä.

Maanjäristykset ovat aina äkillisiä eikä niitä kyetä ennakoimaan ihmisten evakuoimiseksi. Nykyään maanjäristysalueilla elää satoja miljoonia ihmisiä, ja paras keino suojautua on rakentaa talot niin, että järistyksistä aiheutuu mahdollisimman vähän tuhoa. Perusajatuksena on valmistaa rakenteita, jotka antavat periksi mutteivät luhistu.

Tätä varten on käytettävä materiaaleja, jotka eivät ole liian jäykkiä. Perustusten on kyettävä ottamaan vastaan mahdollisimman paljon järistyksen energiaa. Joidenkin rakennusten kantavissa rakenteissa on käytetty iskunvaimennusjärjestelmää.

San Diegon yliopistossa on rakennettu järistyskone, jolla testataan esimerkiksi tuulivoimaloiden ja kerrostalojen kestävyyttä maanjäristyksen kaltaisissa oloissa. Myös sähkö- ja kaasujohtojen suojaamiseen on kiinnitettävä huomiota, sillä katketessaan ne aiheuttavat suurta tuhoa.