Kuuntele tämä: Kasvit voivat varoittaa vedenpuutteesta

Tutkijat ovat tallentaneet kasvien vedenpuutteesta tai vaurioista kertovia ääniä.

Tomaattien äänet on kuultu

Ihminen ei voi kuulla tomaatin päästämiä ääniä, mutta ääniä tallentamalla tutkijat pystyivät vahvistamaan niitä ja kuulemaan tomaatin päästämät poksahdukset.

© Ohad Lewin-Epstein

Stressi iskee toisinaan meihin kaikkiin, mutta itse asiassa ihmiset eivät ole ainoita stressin kourissa ajoittain kärvisteleviä. Myös kasvit kärsivät stressistä, ja Cell-tiedelehdessä julkaistun israelilaistutkimuksen mukaan kasvit päästävät kovia ääniä silloin, kun niillä on jano tai ne ovat vahingoittuneet.

Ihmiset eivät voi kuulla näitä korkeita, taajuudeltaan 20–100 kilohertsin ääniä.

”Äänet ovat lyhyitä poksahduksia ja muistuttavat hieman kattilassa paukkuvan popcornin ääntä”, Tel Avivin yliopiston molekyylibiologian professori Lilach Hadany sanoo.

Pienten poksahdusten arvellaan olevan peräisin kasvien sisällä puhkeavista ilmakuplista.

Tutkijoiden mukaan stressaantuneet kasvit poksahtelivat 30–50 kertaa tunnissa, mutta äänten ei havaittu esiintyvän millään tietyllä tiheydellä.

Hyvinvoivat kasvit päästivät sen sijaan alle yhden poksahduksen tunnissa eli ne olivat huomattavasti hiljaisempia stressaantuneisiin kasveihin verrattuna.

Kuka tai mikä kuulee äänet?

Tomaattiin ja tupakkaan keskittyneessä tutkimuksessa ilmeni, että poksahdusten määrä oli huipussaan, kun kasvit olivat olleet viisi päivää ilman vettä. Sen jälkeen äänien määrä väheni kasvien hitaasti kuivuessa.

Herkillä äänityslaitteilla varustetussa studiossa tallennetut äänet vaihtelivat sen mukaan, millaiselle stressille kasvit altistuivat.

Erityisen algoritmin avulla tutkijat pystyivät päättelemään 70 prosentin varmuudella, johtuiko kasvin ääntely esimerkiksi vedenpuutteesta vai kasvin vahingoittumisesta.

Tieto kasvien äänistä voi olla hyödyksi esimerkiksi maataloudessa, jos se lisää viljelijöiden ymmärrystä siitä, milloin ja miten paljon viljelykasveja pitää kastella.

”Havaitsimme, että esimerkiksi maissi, vehnä, viinirypäle ja kaktukset päästivät ääniä stressaantuessaan”, Hadany kertoo.

Aiemmassa tutkimuksessa Hadany tutkimusryhmineen osoitti, että iltaesikko tuottaa enemmän mettä, kun sen ympärillä on runsaasti pöriseviä pölyttäjiä.

Siksi Hadany haluaa selvittää, voidaanko tupakan ja tomaatin päästämiä poksahduksia käyttää varoittamaan muita kasveja esimerkiksi niitä uhkaavista eläimistä. Lisäksi Hadnay on kiinnostunut siitä, voivatko muut eliöt kuulla näitä ääniä ja reagoida niihin, Cell-tiedelehti kirjoittaa.