Shutterstock

Kuolleenmeren vedenpinta alenee voimakkaasti

Kuolleenmeren vedenpinta on alentunut merkittävästi useiden vuosien aikana. Vettä on yhä jäljellä, mutta ilmastonmuutos ja kasvanut kulutus johtavat tutkijoiden mukaan siihen, että vettä häviää yhä seuraavat 30 vuotta.

Kuolleenmeren vedenpinta alenee nopeasti. Vuoden 2002 jälkeen Jordanian ja Israelin välillä sijaitsevan suolavetisen järven vedenpinta on alentunut 17 metriä eli noin metrin vuodessa.

Kuolleenmeren vedenpinta

Vedenpinta 2004

417 metriä Välimerta alempana.

Vedenpinta 2016

430,5 metriä Välimerta alempana.

Vesi katoaa, koska järveen virtaa yhä vähemmän vettä Jordanjoesta, joka on Kuolleenmeren ainoa laskujoki.

Yhä suurempi osa Jordanin vedestä päätyy juomavedeksi, viljelmien kasteluvedeksi ja teollisuuden käyttöön jo yläjuoksulla.

VIDEO – Katso, mitkä tekijät uhkaavat Kuolluttamerta:

Kuollutmeri Israelin ja Jordanian välissä on maanpinnan alin piste. Se sijaitsee 430 metriä Välimeren vedenpinnan alapuolella.

Putkien vetäminen voi estää kuivumisen


Vuonna 2012 tutkijat tekivät arvion Kuolleenmeren tulevaisuuden näkymistä. Sen mukaan vedenpinta laskee vielä 25 metriä vuoteen 2050 mennessä, jos Jordanjoen vedenkäyttö ja ilmastonmuutos jatkuvat nykyisellään.

Järven kuivumisen estämiseksi on suunniteltu 170 kilometrin pituista putkea, joka toisi Kuolleeseenmereen vettä Punaisestamerestä. Se voisi olla valmis vuonna 2022.