Koiranomistajat kuulolle: Tässä ovat helpoimmin ja vaikeimmin koulutettavat koirarodut

Onko koiraa karvoihin katsominen? Tutkijaryhmä uskoo todistaneensa, että koiran rotu on sen luonteen kannalta ratkaisevassa asemassa.

Sosiaalinen perhekoira, energinen työkoira vai aggressiivinen voimakoira?

Ihmisen parhaan ystävän luonne vaihtelee sekä rodun että koirayksilön mukaan runsaastikin. Koiran rotu antaa kuitenkin muita tekijöitä varmemmin viitteitä siitä, millainen luonne karvakaverilla todennäköisesti on.

Rotu koiran luonteen indikaattorina on suomalaisen tutkijaryhmän mukaan tärkeä tekijä erityisesti koiran hankinnassa.

Koiran luonnetta voi muokata sosiaalistamalla ja kouluttamalla koiraa, mutta koiran rotu on kuitenkin tärkein tekijä koiran luonteen muodostumisessa.

Laajaan aineistoon perustuva tutkimus julkaistiin tiedelehti iSciencessa.

Helsingin yliopiston tutkijat keräsivät tutkimusta varten tietoa yli 11 000 koiran luonteesta. Rotuja tutkimukseen valikoitui 300. Tulosten perusteella tutkijat jakoivat koirarodut niiden luonteenpiirteiden perusteella 52 eri ryhmään.

Muutkin tekijät vaikuttavat luonteeseen

Koirien luonnetta arvioitiin seitsemän eri luonteenpiirteen perusteella: epävarmuus, keskittymiskyky, aggressiivisuus/dominoivuus, energisyys, ihmissosiaalisuus, koirasosiaalisuus ja itsepäisyys.

Johtopäätös oli selvä: tutkijoiden mukaan koiran rodun ja luonteen välillä on selvä yhteys.

Keskittymiskyvyltään parhaita olivat muun muassa australian cobber dog, australian labradoodle, kultainennoutaja ja seiskari eli suomalainen hyljekoira.

© Shutterstock

Vaikeimmin ja helpoimmin koulutettavat rodut

Niiden jälkeen parhaita keskittyjiä olivat labradorinnoutaja ja bordercollie.

Janan toisessa päässä vaikeimmin koulutettavien rotujen joukossa kärkipaikkaa pitivät bullterrierit, perässään rekikoirat ja parsonrussellinterrierit.

Tutkijoiden mukaan koiran koulutettavuus riippuu kuitenkin rodun lisäksi monista muistakin tekijöistä.

Narttukoirat olivat uroksia helpommin koulutettavia, ja vanhat koirat oppivat nuoria helpommin uusia temppuja.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että kastroituja koiria oli vaikeampi kouluttaa kuin kastroimattomia.