Vedensaanti rajoittaa puiden pituuskasvua

Puut eivät kasva pituutta määrättömiin. Mitkä tekijät rajoittavat puiden kasvua?

Vaikka joidenkin puulajien yksilöt saavuttavat tuhansien vuosien iän, ne eivät kasva pituutta jatkuvasti. Pituuskasvua rajoittaa tapa, jolla puu ottaa maasta vettä ja kuljettaa sitä kasvin eri osiin. Maasta juuriin vettä vetää osmoottinen paine. Se syntyy, kun maasta siirtyy veden mukana suoloja juuriin ja vesi pyrkii ”laimeammasta” eli vähemmän suoloja sisältävästä maaperästä ”väkevämpään” ympäristöön, juuriin. Juurista vesi siirtyy puussa ohuita putkimaisia johtosolukoita pitkin. Johtosolukot muodostavat johtojänteitä, jotka johtavat vettä ylöspäin aina yksittäisiin lehtiin saakka. Kun vettä haihtuu lehdistä, haihtumisimu vetää vettä rungosta ja juurista ylemmäs. Veden nousemista auttaa myös koheesiovoima, joka pitää vesimolekyylejä kiinni toisissaan. Kun puu kasvaa riittävän korkeaksi, edes voimakas haihtumisimu ei kykene vetämään vettä puun ylimpiin osiin ja johtosolukoissa oleva vesipatsas katkeaa. Puun pituuskasvu lakkaa, kun puun ylimmät oksat ja lehdet eivät saa enää riittävästi vettä. Korkeimpia puulajeja ovat Pohjois-Amerikassa kasvavat punapuut ja jotkin Australiassa kasvavat eukalyptuslajit.