Shutterstock

Tutkijat: Huonekasvit EIVÄT puhdista sisäilmaa

Uudessa tutkimuksessa todetaan, että muutama huonekasvi ei juuri paranna kodin sisäilmaa. Tuulettaminen on parempi keino.

Pitkään on puhuttu siitä, että huonekasvit voivat tehdä ihmeitä kodin sisäilmalle ja että vihreät huonekaverit voivat suodattaa ilmasta haitallisia mikrohiukkasia.

Nyt Nature-tiedelehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa todetaan, että kasvien sisäilmaa puhdistavat ominaisuudet eivät ole lainkaan niin tehokkaita kuin tähän asti on uskottu.

Kasvit puhdistavat ilmaa hitaasti

Drexelin teknisen yliopiston tutkijat tekivät meta-analyysin, joka perustuu monen vuosikymmenen aikana tehtyihin tutkimuksiin huonekasvien ominaisuuksista. Tietojen avulla he laskivat kasvien tuottaman puhtaan ilman määrän (Clean Air Delivery Rate, CADR), joka ilmaisee sen, miten kauan kasveilla menee haitallisten hiukkasten ja kaasujen poistamiseen ilmasta.

Tuloksista kävi ilmi, että vaikka kasvit voivatkin imeä haitallisia aineita lehtien ja juurien kautta, ne eivät suoriudu puhdistuksesta riittävän nopeasti, jotta niillä voitaisiin katsoa olevan vaikutusta kodin tai toimiston sisäilmaan.

Tutkijat toteavatkin, että sisäilman puhdistamisen kannalta tehokkaampia keinoja ovat ilmastointilaite tai ikkunan avaaminen silloin tällöin.

Luonnossa on paljon myrkyllisiä kasveja. Jotkin niistä ovat hengenvaarallisia. Lue lisää myrkyllisistä kasveista.

Neliötä varten tarvitaan viisi kasvia

Kasvien ominaisuuksien hyödyntäminen ei kuitenkaan ole täysin mahdotonta - tosin se on vaivalloista.

Ilmastointilaitteen tai tuuletuksen tehoa vastaava hyöty saadaan aikaan, kun neliömetrillä on vähintään viisi kasvia.

Toisin sanoen esimerkiksi 140 neliön asunnossa pitäisi olla noin 680 ruukkukasvia.

Myytti juontuu avaruuskokeesta

Käsitys siitä, että huonekasvit voivat puhdistaa sisäilmaa, johtuu luultavasti Nasan vuonna 1989 suorittamasta kokeesta. Siinä tutkijat yrittivät selvittää, miten avaruusaseman ilmasta voitaisiin poistaa haitallisia hiukkasia.

Kokeessa testattiin muun muassa huonekasveja. Kasvi laitettiin eristettyyn ilmatiiviiseen laatikkoon, jossa oli VOC-yhdisteitä eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Yhden vuorokauden kuluessa kasvi oli poistanut 70 prosenttia haitallisista VOC-yhdisteistä.

Ilmatiivis kuution vetoinen laatikko ei ole sama asia kuin sisäilma, jossa ilmankosteus vaihtelee ja ilma vaihtuu tavalla tai toisella koko ajan.

SIksi Nasan kokeesta ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, miten kasvit vaikuttavat kodin tai konttorin ilman laatuun.

Muut tutkimukset ovat ristiriitaisia

Huonekasvien vaikutus sisäilmaan on todettu monessa tutkimuksessa minimaaliseksi, mutta on myös kokeita, joissa on saatu toisenlaisia tuloksia.

Kööpenhaminan yliopistossa suoritetussa tutkimuksessa testattiin murattia sisäilmaa vastaavissa oloissa.

Muratti altistetiin VOC-yhdisteille monen viikon ajan. Tuloksista huomattiin selvästi, että ilman haitalliset aineet olivat vähentyneet. Lisäksi tutkimus osoitti, miten myös mullan mikro-organismeilla oli puhdistava vaikutus.

Tanskalaistutkimuksen tulokset eivät olleet mukana yhdysvaltalaisessa meta-analyysissä.