Päällyskasveille riittävät veden tuomat ravinteet

Miten kasvit selviytyvät esimerkiksi talon katolla? Eivätkö ne tarvitse lainkaan multaa?

Kasvin juurtuminen katolle tai kiven päälle voit herättää hämmästystä, sillä totutun ajattelutavan mukaan kasvit tarvitsevat menestyäkseen vettä, valoa ja mullan sisältämiä ravinteita. Multa ei ole ainoa mahdollinen ravinteiden lähde kasville. Kasvi voi saada ravinteita riittävästi myös vedestä, joka kerää niitä siivilöityessään muiden aineiden läpi tai valuessaan pitkin kiven pintaa. Toinen mullan tehtävä on tarjota kasville alusta, johon se voi kiinnittyä. Kasvi voi myös juurtua myös kiven tai muun materiaalin halkeamiin. Jotkin lajit viihtyvät sileiltä vaikuttavillakin pinnoilla. Katoilla, muureilla ja kivien päällä voi elää hyvin monenlaisia kasvilajeja, mutta yleisimmin niillä tavataan sammalia ja saniaisia. Päällyskasveiksi eli epifyyteiksi luokitellaan varsinaisesti vain ne kasvit, jotka elävät toisten kasvien rungoilla ja oksilla, mutta eivät käytä isäntäkasvia ravinnokseen. Pohjoisilla leveysasteilla näihin kuuluvat lähinnä jotkin jäkälälajit. Trooppisissa sademetsissä päällyskasvit ovat hyvin tavallisia. Ne elävät runkoa pitkin valuvan sadeveden kuolleista lehdistä keräämien ravinteiden turvin.