Shutterstock

Muinaiskasveilla on erikoinen seksielämä

Unohda kukat ja mehiläiset. Ennen kuin kukkia ilmaantui maapallolle, kasvit lisääntyivät aivan eri tavalla. Alkeelliset kasvit kukoistivat, kun hirmuliskot hallitsivat Maata, ja niiden jälkeläisiä voi löytää metsästä yhä tänä päivänä.

Männyt

Mäntykasvin hedekukkia.

© Mykola Swarnyk

Männyt: Koiraskäpy hedelmöittää naaraskävyn

Männynkävyistä tulevat yleensä mieleen naaraspuoliset emikukat.

Emikukissa kehittyvät siemenet, joista voi kasvaa uusia puita, mutta ennen kuin niin voi tapahtua, hedekukkien on hedelmöitettävä emikukat.

Hedekukat kasvavat yleensä ryppäinä, ja ne sijaitsevat korkeammalla puussa kuin emikukat.

Hedekukat kukoistavat vain muutaman viikon keväällä ja vapauttavat hienoa siitepölyä, joka leviää emikukkiin.

Sammalet

Sammalesta kasvaa itiöpesäkkeitä.

© Shutterstock

Sammalet: Uusi sukupolvi lähtee matkaan korkealta

Monilla sammallajeilla on sekä naaras- että koiraspuolisia yksilöitä. Sammalet kasvavat usein laajoina mattoina, ja yksittäiset sammalet erottuvat vasta lähempää katsottaessa.

Koirasyksilö vapauttaa siittiösoluja, jotka kulkeutuvat veden mukana hedelmöittämään munasolun. Jonkin ajan kuluttua naarasyksilö kasvattaa korkean varren päässä olevan itiöpesäkkeen.

Itiöpesäke sisältää itiöitä, jotka leviävät tuulen tai veden mukana ympäristöön ja joista kasvaa uusia koiras- ja naarasyksilöitä.

Saniainen

Suvullinen vaihe on muutaman millimetrin pituinen.

© Jon Houseman and Matthew Ford

Saniaiset: Seksin hoitaa mikroskooppinen suvullinen vaihe

Saniaisetkin lisääntyvät osittain suvullisesti. Suvullista vaihetta on kuitenkin harva nähnyt.

Saniaisten sukupolvenvuorottelun suvullinen vaihe on niin sanottu alkeisvarsikko, gametofyytti, joka on muutaman millimetrin mittainen ja joka sisältää sekä siittiö- että munasoluja.

Alkeisvarsikko hedelmöittää toisen alkeisvarsikon, ja hedelmöittyneestä munasolusta kasvaa tuttu saniaiskasvi.

Saniaisen lehtien alapinnalle ilmaantuu itiöitä, joista uudet alkeisvarsikot kehittyvät suvuttomasti.