Lehdettömyys selviämiskeinona

Miksi kasveilla on lehdet? Onko olemassa kasveja, jotka tulevat toimeen ilman lehtiä?

Lehdillä on tärkeä osa kasvien elämässä. Tavallisesti juuri lehdissä tapahtuu fotosynteesi eli yhteyttäminen, josta kasvi saa energiaa kasvamiseen ja kehittymiseen. Yhteyttäminen ei onnistu ilman klorofylliä eli viherhiukkasia, joista kasvi saa vihreän värinsä. Viherhiukkaset muuntavat auringosta saamansa säteilyenergian avulla hiilidioksidin ja veden kemialliseksi energiaksi, jota kasvi voi käyttää hyväkseen. Kasvit voivat tulla lyhyehköjä jaksoja toimeen ilman lehtiä, jos niiden energiantarve on pieni. Joillakin kasvilajeilla taas muut kasvin osat hoitavat yhteyttämisen. Kasvi pudottaa lehtensä yleensä säästääkseen energiaa sellaisilla alueilla, joilla vuodenaikojen aiheuttama vaihtelu sääoloissa on suuri. Kylmänä talviaikana yhteyttäminen ei onnistu. Lehdet voivat kärsiä pakkasesta, ja auringonvaloakin on niukalti. Lehtien pudottaminen pienentää lisäksi vedenkulutusta, sillä vesi haihtuu kasvista juuri lehdissä sijaitsevien ilmarakojen kautta. Muutamat kasvilajit pudottavat kuivana kautena lehtien lisäksi suuren osan oksistaan. Kuivakkokasveilla, kuten monilla kaktuslajeilla, ei ole lehtiä lainkaan. Kuivilla alueilla lehdettömyys on keino selvitä hengissä. Yhteyttäminen tapahtuu silloin vihreässä, viherhiukkasia sisältävässä varressa, jota peittää haihtumista estävä pintakerros. Tällöin yhteyttäminen ei kuitenkaan ole tehokasta ja kaktusten kasvu on hidasta. Lehdistä on kehittynyt piikkejä, jotka suojelevat kasvia joutumasta eläinten ravinnoksi. Piikitkin voivat ehkäistä haihtumista muodostamalla tyynen ilmakerroksen kasvin pintaan.