Kuinka pitkät juuret kasvi voi kasvattaa?

Kasvit ovat usein paljon suurempia kuin ensi silmäyksellä näyttäisi. Tämä johtuu siitä, että suurin osa niiden biomassasta on maan alla. Juuriverkosto muodostaa monilla lajeilla yli 50 prosenttia niiden biomassasta. Esimerkiksi puilla juuret levittäytyvät maassa laajemmalle kuin latvus. Etenkin rukiilla on tiheä juuristo. Eräässä rukiilla tehdyssä kokeessa neljän kuu-kauden kasvatuksen jälkeen yhden kasvin juurten yhteismitaksi saatiin 623 kilometriä.

Kasvit ovat usein paljon suurempia kuin ensi silmäyksellä näyttäisi. Tämä johtuu siitä, että suurin osa niiden biomassasta on maan alla. Juuriverkosto muodostaa monilla lajeilla yli 50 prosenttia niiden biomassasta. Esimerkiksi puilla juuret levittäytyvät maassa laajemmalle kuin latvus. Etenkin rukiilla on tiheä juuristo. Eräässä rukiilla tehdyssä kokeessa neljän kuu-kauden kasvatuksen jälkeen yhden kasvin juurten yhteismitaksi saatiin 623 kilometriä. Juurten yhteenlaskettu pinta-ala oli 639 neliömetriä, mikä on 130 kertaa niin paljon kuin sen maan pinnan yläpuolella olevien osien pinta-ala. Juurien pituus taas riippuu usein siitä, kuinka syvälle maan sisään kasvin on päästävä saadakseen vettä. Kuivilla seuduilla elävien kasvien juuret ovat pitkät, koska pohjavesi sijaitsee yleensä hyvin syvällä. Egyptissä Suezin kanavaa kaivettaessa löydettiin akasiapuita, joiden juuret kasvoivat 30 metrin syyvyteen. Kasvikunnan pisimmät juuret ovat kuitenkin varsinaisilla aavikkokasveilla, jotka ovat yleensä pensaita tai ruohoja. Ne voivat ulottua yli 50 metrin syvyyteen. Tosin Yhdysvalloissa Arizonan autiomaassa kasvavan mesquitopuunkin tiedetään kasvattaneen 53,3 metrin mittaiset juuret. Muun muassa Afrikassa toimivat kaivosyhtiöt ovat tehneet kokeita, jossa tiheäjuuristoisten aavikkokasvien avulla on etsitty maasta mineraaliesiintymiä. Esimerkiksi ruohokasvit imevät maasta juurillaan veden mukana kultahiukkasia, jotka kulkeutuvat kasvin maanpäällisiin osiin.