Uusi raportti: Useat miljoonakaupungit ovat vaarassa jäädä veden alle vuonna 2050

Kehittyneillä lasermittaustekniikoilla on saatu selville, että aiemmat mallit vedenpinnan kohoamisen vaikutuksesta ovat olleet vääriä. Uusi data osoittaa, että moni miljoonakaupunki on vaarassa ja että tulvat voivat koskettaa jopa 300:a miljoonaa ihmistä jo 30 vuoden kuluessa.

Kehittyneillä lasermittaustekniikoilla on saatu selville, että aiemmat mallit vedenpinnan kohoamisen vaikutuksesta ovat olleet vääriä. Uusi data osoittaa, että moni miljoonakaupunki on vaarassa ja että tulvat voivat koskettaa jopa 300:a miljoonaa ihmistä jo 30 vuoden kuluessa.

Shutterstock

Tutkijat ovat pitkään tienneet, että ilmastonmuutos voi merkitä merenpinnan kohoamista ja aiheuttaa ikäviä seurauksia rannikoiden läheisyydessä asuville.

Seurausten tarkat mittasuhteet on nyt selvitetty Climate Central -järjestöin uudessa raportissa.

Laseriin perustuvalla lidar-mittaustekniikalla on pystytty mittaamaan rannikoiden korkeus merenpinnasta äärimmäisen tarkasti.

Tulokset osoittavat, että aiemmat laskelmat eivät ole antaneet asiasta kyllin tarkkaa kuvaa ja että merenpinnan kohoamisella on isommat vaikutukset kuin tähän asti on oletettu.

Usea miljoonakaupunki voi jäädä veden alle

Uusien laskelmien mukaan Shanghain, Bangkokin, Mumbain, Dhakan ja Lontoon kaltaisia miljoonakaupunkeja uhkaavat valtavat tulvat vuonna 2050 ja Alankomaat ja Vietnam voivat jäädä kokonaan veden alle.

Tämä merkitsee, että 30 vuoden päästä noin 300 miljoonaa ihmistä asuu tulvavaara-alueella.

Uudet laskelmat perustuvat erittäin tarkkaan lidar-tekniikkaan, kun taas aiemmissa mittauksissa pohjana on käytetty tutkalla tehtyjä mittauksia. Tutkatekniikalla on vaikeampaa erottaa maanpintaa esimerkiksi puista ja rakennuksista.

Rannikoille on keskittynyt korkeita rakennuksia ja tiiviitä taajamia, minkä vuoksi niiden korkeus merenpinnasta on voitu arvioida jopa 2,5 metriä liian korkeaksi.

Selaa alla olevaa kuvagalleriaa, niin näet, mitä alueet kärsivät kaikkein eniten.

Voit myös tutustua Climate Centralin maailmankarttaan täällä. Ota huomioon, että laskelmissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi tulvapatojen vaikutusta.