Tutkija: Ilmastonmuutos voisi pysähtyä jo muutamassa vuodessa

Jos ihmiskunta lopettaa CO2-päästöt, maapallo voi imeä kasvihuonekaasut pois ilmakehästä – ja siten hidastaa ilmaston lämpenemistä. Tätä mieltä on Pennsylvanian osavaltionyliopiston johtava ilmastotutkija Michael Mann.

Jos ihmiskunta lopettaa CO2-päästöt, maapallo voi imeä kasvihuonekaasut pois ilmakehästä – ja siten hidastaa ilmaston lämpenemistä. Tätä mieltä on Pennsylvanian osavaltionyliopiston johtava ilmastotutkija Michael Mann.

Shutterstock

Moni tutkija pelkää, että ilmastonmuutos on kuin käsistä karannut höyryjuna, jonka hidastamiseen kuluu vuosikymmeniä, vaikka CO2-päästöt loppuisivatkin.

Vallalla on vuosien ajan ollut käsitys, jonka mukaan tähänastiset hiilipäästöt kerääntyvät ilmakehän viipeellä ja nostavat siksi maapallon lämpötiloja, vaikka planeetta saataisiinkin jollain keinolla ilmastoneutraaliksi.

Nyt ilmoille on kuitenkin noussut uusia ja rohkaisevampia näkemyksiä, ja niitä tuo esiin johtava ilmastotutkija Michael Mann Pennsylvanian osavaltionyliopistosta.

🎬 Katso Michael Mannin ennustus ilmaston tulevaisuudesta 60 Minutes -ohjelmassa:

Yhdysvaltalaisen professorin mukaan ilmasto voi vakiintua huomattavasti uskottua nopeammin, ja sen lisäksi monissa aiemmissa ilmastomalleissa on yliarvioitu sitä, kuinka pitkään ilmakehän CO2-pitoisuus säilyy kriittisen korkealla tasolla.

Todellisuudessa lämpeneminen voisi pysähtyä muutamassa vuodessa, jos vain onnistuisimme lopettamaan CO2-päästöt.

Meri toimii hiilinieluna

Professori Mann haluaa kääntää huomiota pelkästä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun tuijottamisesta maapallon luonnollisiin hiilinieluihin.

Hän kehottaa ajattelemaan CO2-kiertoa käsienpesun kautta: Vaikka vesihana on auki – ja hiilidioksidia virtaa maailman savupiipuista ilmakehään – esimerkiksi merien ja kasvillisuuden hiilensitomiskyky toimii eräänlaisena viemärinä, joka estää osaltaan 'vedenkorkeutta' – hiilidioksidin määrää – nousemasta.

Tähän asti ongelmana on ollut se, että kasvihuonekaasujen määrä on hiilinielujen imukykyyn nähden aivan liian suuri.

Esimerkiksi levien yhteyttämiskyky eli fotosynteesi – ne muuttavat hiilidioksidia ja vettä hapeksi ja glukoosiksi – tekee meristä yhden tärkeimmistä CO2-nieluista, mutta jos hiilipäästöt jatkavat kasvuaan, meretkään eivät ehdi imeä itseensä niin paljon hiiltä, että lämpeneminen hidastuisi. Jos päästöt kuitenkin saataisiin lopetettua, merten 'nielu' riittäisi estämään CO2:n kerääntymisen ilmakehään.

Päästöjen lopettaminen on ensimmäinen askel

Mannin mielestä nykyiset lämpenemisennusteet ovat liian pessimistisiä. Tutkijat ovat olettaneet lämpenemisen jatkuvan vielä vuosikymmeniä ilmastoneutraaliuden saavuttamisen jälkeenkin, mutta Mannin näkemyksen mukaan 3–5 vuotta olisi osuvampi arvio.

Nielut pääsevät kuitenkin oikeuksiinsa vasta päästöhanan sulkemisen jälkeen. Silloin ylimääräinen hiilidioksidi poistuu ilmakehästä nieluihin ja lämpötilan nousu pysähtyy.

Professori Mann muistuttaa, että hänen mallinsa edellyttää maapallon ilmastoneutraaliutta. Jos siis haluamme pysäyttää ilmastonmuutoksen, meidän on ensin estettävä kasvihuonekaasuja pääsemästä ilmakehään.