Näin tutkijat mittaavat vedenpinnan korkeutta

Viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana vedenpinnan korkeuden mittaaminen on siirtynyt meristä avaruuteen. Millimetrintarkkuudella meriä mittaavat satelliitit tuottavat tutkijoille dataa koko maapallolta joka 10. päivä.

Viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana vedenpinnan korkeuden mittaaminen on siirtynyt meristä avaruuteen. Millimetrintarkkuudella meriä mittaavat satelliitit tuottavat tutkijoille dataa koko maapallolta joka 10. päivä.

Shuttestock

Nykyään maapallon merien vedenpinnan korkeutta seurataan sateliiteilla. Satelliitin altimetri eli korkeusmittari lähettää joka sekunti Maata kohti noin 1 700 mikroaaltosysäystä, jotka heijastuvat merenpinnasta takaisin satelliittiin.

Vedenpinnan korkeus lasketaan ajasta, joka kuluu heijastuksen kulkuun takaisin satelliittiin.

Satelliitit mittaavat tiedot koko maapallolta kymmenessä päivässä

Satelliittimittausten avulla saadaan tiedot koko maapallolta – kaikista valtameristä ja pienemmiltäkin merialueilta – kymmenessä päivässä.

Kun verrataan useiden mittausten tuloksia, voidaan laskea pois esimerkiksi tuulesta, aallokosta, merivirroista ja vuorovedestä johtuvat poikkeamat, jotka saattavat vaikuttaa yksittäisen mittauksen tuloksiin.

Näin voidaan laatia koko maapallon keskimääräinen meriveden korkeus esimerkiksi kalenterivuoden ajalta.

Satellit omkring Jorden

Jason-3 aloitti työnsä 2016. Se on vuoteen 2021 asti tärkein merien vedenkorkeutta mittaava satelliitti.

© NASA

Vanhat mittarit olivat epätarkkoja

Ennen kuin ensimmäinen meriveden korkeutta mittaava satelliitti, yhdysvaltalais-ranskalainen TOPEX/Poseidon, lähetettiin avaruuteen vuonna 1992, käytettiin merenpinnan tason havainnointiin vedessä olevia vedenkorkeusmittareita.

Niiden tuloksiin liittyy kuitenkin monia epävarmuustekijöitä.

Niillä ei voida tarkasti huomioida paikallisia ilmiöitä, kuten maankohoamista, jota tapahtuu esimerkiksi Perämerellä ja Suomenlahdella.

Kohoamista on jatkunut siitä lähtien, kun jääkausi päättyi 20 000–15 000 vuotta sitten ja jäämassojen painama maankuori alkoi nousta entiselle tasolleen.

Niinpä Oulussa tai Ruotsin puolella Luulajassa kiinteä vedenkorkeusmittari näyttäisi, että merenpinta laskee jopa sentin vuodessa.

Satelliitit ovat tarkkailleet vedenkorkeutta merissä vuodesta 1992 alkaen. Viiva näyttää vain nousevaa.

Satelliitti näkee merenpinnan nousun

Merten vedenkorkeuden tarkkaileminen on yhä tärkeämpää, koska ilmastonmuutos sulattaa napajäitä kovaa vauhtia. Satelliittimittauksia tarvitaan muun muassa satamien ja rannikkoalueiden tulvasuojauksien suunnittelua varten. Itämeren pohjoisosissa maan kohoaminen kumoaa merenpinnan nousun, mutta maailmanlaajuisesti merenpinnan kohoaminen on uhka.

Vuodesta 1992 lähtien merenpinnan tasoa on seurattu satelliiteilla, ensin TOPEX/Poseidonilla, nykyisin Jason-3:lla ja ensi vuodesta lähtien Sentinel-6:lla.

Meriä seurataan myös muilla satelliiteilla. Niiden havaintoja käytetään varsinaisten vedenkorkeutta mittaavien satelliittien tulosten tukena.

25 viime vuoden aikana tehdyt satelliittimittaukset osoittavat, että maailman merten pinta nousee. Lisäksi nousu on yhä nopeampaa.