Top 5 CO2

Mistä vapautuu eniten hiilidioksidia?

Suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat öljyn ja maakaasun poltosta, kun taas kasvit ja valtameret tasapainottavat hieman tilannetta sitomalla hiilidioksidia itseensä.

Suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat öljyn ja maakaasun poltosta, kun taas kasvit ja valtameret tasapainottavat hieman tilannetta sitomalla hiilidioksidia itseensä.

Shutterstock

Kaikesta polttamisesta syntyy hiilidioksidia – niin tulivuorenpurkauksista kuin siitä, että sytytät pihalla kotigrillisi.

Jo useiden vuosien ajan ihmisen aiheuttamat CO2-päästöt ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti, ja se horjuttaa maapallon ekosysteemin tasapainoa.

Fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä ja maakaasusta, vapautuva CO2 ei luontaisesti kuulu ilmakehään. Siksi CO2:n määrä ilmakehässä kasvaa, kun muun muassa porataan öljyä maaperästä ja poltetaan sitä.

Valtava energiankäyttömme onkin pääasiallinen syy siihen, että maapallon lämpötila nousee.

Nämä ovat suurimmat ilmastoroistot

1. Sähköntuotanto aiheuttaa eniten CO2-päästöjä

Voimalaitos

Energiantuotanto aiheuttaa maailmassa eniten hiilidioksidipäästöjä.

© Shutterstock
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: 32,10 miljardia tonnia CO2:ta vuodessa

Kun sytytät lampun tai teet Google-haun, käytät sähköä.

Vaikka viime vuosina tuuli-, vesi- ja aurinkoenergian alalla on tehty suuria edistysaskelia, maailmanlaajuisesti sähköstä tuotetaan silti ylivoimaisesti suurin osa hiilen ja kaasun avulla.

2. Trooppisen sademetsän raivaaminen

Hakattua sademetsää Indonesiassa

Trooppisten sademetsien hakkuista syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä.

© Shutterstock
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: Aiheuttaa 4,8 miljardin tonnin CO2-päästöt vuodessa

Sademetsän puut sitovat paljon hiilidioksidia, kun puut kaadetaan ja poltetaan, niin sitoutunut hiilidioksidi vapautuu.

Metsänraivaus tarkoittaa myös sitä, että maailma menettää puita, jotka voisivat sitoa hiilidioksidia, mikä myös lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

3. Liikenne – henkilöliikenne

Ruuhka moottoritiellä

Henkilöautot eivät kuulu suurimpiin hiilidioksidipäästöjen aiheuttajiin.

© Shutterstock
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: 3,6 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa

Kun ihmiset liikkuvat autolla pakasta A paikkaan, syntyy vuodessa 3,6 miljardin tonnin hiilidiioksidipäästöt.

Kuljetusalalla suurimmat päästöt tulevat henkilöliikenteestä, tässä luvussa ei ole mukana rahtiliikennettä.

4. Teollisuus

Shouganin teollisuusalue Pekingissä

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt vuodessa ovat 3,25 miljardia tonnia. Sillä nousee CO2-päästöjen top-5-listan kärkeen.

© Shutterstock
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: 3,25 miljardia tonnia CO2:ta vuodessa

Teollisuuden tuottamat kasvihuonekaasut ovat lähtöisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä esimerkiksi tehtaissa.

Päästömäärään kuuluvat myös hiilidioksidia muodostavat kemialliset prosessit ja metallien työstäminen.

5. Kuljetus – lentokone

Lentoliikenne

Lentokoneet aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä. Miljoonat lennot johtavat siihen, että lentoliikenne on korkealla CO2-päästölistalla.

© Shutterstock
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: 900 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa

Lentokoneet käyttävät fossiilista polttoainetta. Vuonna 2018 lentomatkustajia oli kaikkiaan 4,3 miljardia, lentoja lennettiin 37,8 miljoonaa.

6. Kuljetus – laivaliikenne

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Vaikka laivaliikenne aiheuttaakin paljon hiilidioksidipäästöjä, rahtilaivat ovat edelleenkin polttoainetehokas tapa kuljettaa tavaroita, kun laskelmiin otetaan mukaan kuljetettavien hyödykkeiden määrä.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: 900 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa

Monet kauppojen hyllyillä olevat tuotteet ovat peräisin ulkomailta, sillä logistiikkaketjuun tuottajalta kuluttajalle kuuluu usein laivakuljetus.

7. Maatalous

Traktori maissipellolla

Maatalouden hiilidioksipäästöjen määrää kasvattaa erityisesti karjatalous.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: 165 miljoonaa tonnia CO2:ta vuodessa

Ruoan tuotanto maataloudessa vapauttaa joka vuosi suuria määriä hiilidioksidia. Vaikka viljantuotantokin aiheuttaa jonkin verran päästöjä, suurin osa maatalouden CO2-päästöistä aiheutuu lihan, etenkin naudanlihan, tuotannosta.

8. Jätteet

kaatopaikka

Yllättävää kyllä, mutta jätteenkäsittely on myös hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien listalla. Jätteiden kompostointi, käsittely ja poltto synnyttää paljon CO2-päästöjä.

© Shutterstock
  • Paljonko CO2-päästöjä siitä syntyy?: 26,70 miljoonaa tonnia CO2:ta vuodessa.

Jätehuolto polttamisen, varastoinnin ja kompostoinnin muodossa vapauttaa joka vuosi miljoonia tonneja CO2:ta koko maailmassa.

Lukujen taustaa

Katso alla olevasta taulukosta, mikä aiheuttaa eniten CO2-päästöjä. Luvut perustuvat saksalaisen ilmastovaikutuksia tutkivan Potsdam-instituutin – Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung – tuoreimpaan selvitykseen ja PRIMAP-hist-tietojoukkoon, joka yhdistää useita julkaistuja tietojoukkoja.

PRIMAP-hist ei sisällä kaikkia CO2-päästöjen lähteitä, esimerkiksi metsätalouden päästöt eivät ole mukana laskelmissa.

World Resource Institute on laatinut analyysin trooppisten sademetsien raivaamisen vaikutuksesta, ja ranskalainen energiainstituutti, Agence internationale de l'énergie, on puolestaan tehnyt laskelmia kuljetusalan CO2-päästöistä.

Vuonna 2020 hiilidioksidipäästöt ovat olleet pienemmät kuin aiempina vuosina koronaviruspandemian aiheuttaminen matkustusrajoitusten ja sulkutoimien vuoksi. Vuosi 2020 ei ole mukana laskelmissa.

Neljän yllä mainitun CO2-syyllisen lisäksi saksalainen ilmastovaikutuksia tutkiva Potsdamin instituutti on sisältänyt raporttiinsa myös määrittelemättömän kategorian "Muu", joka vuosittain aiheuttaa 10 000 tonnin CO2-päästöt.