Ilmastonmuutos pani neandertalilaiset polvilleen

Ilmasto on aiheuttanut painetta ihmiselle muulloinkin kuin 2000-luvulla. Tuoreen tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksella oli oma osuutensa neandertalinihmisten häviämisessä.

Ilmasto on aiheuttanut painetta ihmiselle muulloinkin kuin 2000-luvulla. Tuoreen tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksella oli oma osuutensa neandertalinihmisten häviämisessä.

James Gordon/Wikimedia Commons

Ilmasto ei ole ensimmäistä kertaa suuri haaste ihmisille.

Uusi kansainvälinen tutkimus osoittaa ilmastonmuutoksen olleen tärkeimpiä syitä siihen, että nykyihmistä edeltäneet ihmislajit, kuten neandertalinihmiset, kuolivat sukupuuttoon.

Fiksu tietokonemalli paljastaa entisaikojen ilmaston

Tutkimuksessa mallinnettiin ilmaston kehitystä 1 000 vuoden jaksoina. Käytännössä siis simuloitiin muun muassa keskimääräisissä sademäärissä ja lämpötiloissa tapahtuneita muutoksia vuosituhannen välein – aina viiden miljoonan vuoden taakse.

Lisäksi huomioon otettiin 2 754 arkeologista löytöä käsittävä tutkimusaineisto, jonka pohjalta on muodostettu kuva ihmissuvun eri lajien, kuten kätevä-, pysty- ja neandertalinihmisen, elintavoista.

Yhdistämällä kahdenlaisia tietoja pystyttiin hahmottamaan, kuinka eri ihmislajit kykenivät selviytymään omissa niin sanotuissa ilmastolokeroissaan.

Ilmastolokerolla ymmärretään lajin yksilöiden ja populaatioiden lämpötilalle ja muille ilmastotekijöille asettamia rajoja. Esimerkiksi nykyihmisen tapauksessa raja-arvoja määräävät kylmyyden ja kuumuuden lisäksi mahdollisuudet varmistaa riittävä ruoantuotanto.

Ihmissukua voi pitää pitkäaikaisena ilmastolokeronsa herrana. Arkeologisten löytöjen valossa näyttää siltä, että myös hävinneet ihmislajit osasivat vaatteiden, työkalujen ja tulen avulla auttaa itseään selviytymään ilmasto-olosuhteissa, jotka eivät olleet niille optimaalisia.

Sopeutumiskyky ei lopulta riittänyt

Kaikki ihmislajit eivät olleet yhtä vahvoilla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ihmislajit pystyihminen, heidelberginihminen ja neandertalinihminen joutuivat yhtäkkiä suuriin ongelmiin melkein koko ilmastolokerossaan vain vähän ennen sukupuuttoon kuolemista.

Ongelmat selittyvät suoraan äkillisestä ilmastokriisistä. Huolimatta sopeutuvuudestaan ihmislajit eivät toisin sanoen ehtineet mukautua ilmastonmuutokseen.

Neandertalinihmiselle oli ilmeisesti liikaa se, että laji joutui samanaikaisesti kilpailemaan Afrikasta sen elinalueelle levinneiden nykyihmisten kanssa.

Itse asiassa nykyihminen on ainoa ihmissuvun jäsen, jonka ilmastolokero kasvoi tutkimuksessa tarkasteltuina ajanjaksoina.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että nykyihmisen valtti olemassaolon taistelussa on nimenomaan ollut sopeutuvuus erilaisiin ilmastoihin. Laji kuuluu niin sanottuihin generalisteihin, jotka kykenevät elämään useanlaisissa olosuhteissa hyvän sopeutumiskykynsä ansiosta.

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että tutkimus osoittaa ihmissuvun olleen aina säiden armoilla – sillä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia saada yliotetta ilmastosta.