GSFC/SVS/NASA
vesipyörre, eddy, ilmastonmuutos, meriveden lämpötila, globaali, lämpeneminen, merivirta

Ilmaston lämpeneminen voimistaa meren pyörteilyä

Meret lämpenevät jatkuvasti. Se lisää energiaa pyörteisiin, jotka sekoittavat kylmää ja lämmintä vettä. Meriympäristöä uhkaa melkoinen mullistus.

Ilmasto on muuttumassa. Maapallon keskilämpötilan nousu lämmittää merivettä ja nostaa merenpintaa.

On saatu selville, että korkeampi lämpötila aiheuttaa muutoksia merien pintavirtauksiin, jotka tunnetaan vesipyörteinä.

Pyörteet sekoittavat vettä merissä

Vesipyörteet ovat läpimitaltaan 10–100 kilometriä, ja niillä on suuri merkitys veden kiertämiselle valtamerissä. Niissä lämmin ja kylmä sekä suolainen ja makea vesi sekoittuvat ja ravinteet leviävät. Vesipyörteet vaikuttavat voimakkaasti valtamerien globaaliin tilaan.

100 kilometriä voi olla vesipyörre läpimitaltaan. Lämpeneminen kasvattaa energiamäärää ja pyörimisnopeutta.

Satelliitit valvovat

Vesipyörteitä seurataan avaruudesta. Satelliiteilla tehtävä kaukokartoitus antaa ajantasaista tietoa merenpinnan tasosta, ja analysoimalla sitä voidaan määrittää, paljonko vesipyörteissä on energiaa.

Valvonta on paljastanut muutoksen, jota ei ole havaittu koskaan aiemmin.

Ilmeisesti vesipyörteitä syntyy entistä enemmän ja jo olemassa olevissa on runsaammin energiaa. Analyysien mukaan pyörteiden energiamäärä kasvaa jopa viisi prosenttia kymmenessä vuodessa.

Vesipyörteet ovat meren termostaatteja

Pyörteissä tapahtuvat muutokset ovat merkityksellisiä, sillä virtauksilla on suuri merkitys kaikelle valtamerissä esiintyvälle elämälle.

Merivirrat säätelevät lämmön, hiilen ja ravinteiden kiertoa ja eliöiden elinkiertoa. Tutkijoiden mukaan järjestelmän muuttumisella voi olla vakavat seuraukset.

Vesipyörteet saattavat vaikuttaa mitättömiltä laajojen ilmastomallien tekijöiltä, mutta kehityksen paljastaneet tutkijat korostavat, että valtamerien virtauksilla voi olla ratkaiseva merkitys ilmastoennusteiden luotettavuudelle.

Tutkijat odottavatkin, että vesipyörteiden asema valtamerien termostaatteina tunnustetaan eikä niitä jätetä huomiotta tarkennettaessa ilmastomalleja.