Entäpä jos kaikki puut kuolisivat?

Kuulemani mukaan Euroopan metsien kokonaispinta-ala on pienentynyt 10 prosenttia viimeisten 30 vuoden aikana. Mitä tapahtuisi, jos puita ei enää olisi?

Fældede træer

Vaikka kaikki metsät tuhoutuisivat, emme kuolisi hapenpuutteeseen, mutta monet eläinlajit häviäisivät.

© Shutterstock

Jos kaikki puut häviäisivät yhtäkkiä, etenkin metsissä viihtyvien eläinten ja kasvien tulevaisuus alkaisi näyttää synkältä.

Nisäkkäistä esimerkiksi metsänorsu, okapi, hirvi ja monet apinalajit menettäisivät elinympäristönsä.

Asiantuntija-arvioiden mukaan metsissä lajirunsaus on vähintään puolet suurempi kuin puuttomilla alueilla.

Täydellinen metsäkato tuskin uhkaa ainakaan lähiaikoina. Silti hakkuut ja muut metsäluontoa tuhoavat toimenpiteet voivat johtaa siihen, että kolmasosa lajeista kuolee pian sukupuuttoon.

Meret ovat Maan keuhkot

Vanhan sanonnan mukaan sademetsät ovat maapallon keuhkot. Ilman happipitoisuus ei kuitenkaan pienisi dramaattisesti, jos kaikki puut häviäisivät. Ihmiskunta ei kuolisi hapenpuutteeseen.

Ilmakehässä oli tosiasiassa happea jo ennen ensimmäistäkään puuta.

Ennen kuin metsiä alkoi syntyä, suurin osa hapesta oli peräisin yhteyttävistä levistä. Nykyäänkin niiden osuus hapentuotannosta on noin 70 prosenttia.

Metsäkadolla on kuitenkin suuri merkitys hiilen kierrolle. Puut sitovat paljon hiiltä, ja siksi niillä on tärkeä osa ihmistoiminnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Puita on aina vain vähemmän

Yhdysvaltalaisen Yalen yliopiston vuonna 2015 tekemässä kartoituksessa saatiin puiden kokonaismääräksi 3,04 biljoonaa. Luvussa on ykkösen jälkeen 12 nollaa.

Vaikka puita on paljon, niiden määrä on pienentynyt jo kauan. On arvioitu, että puita oli 12 000 vuotta sitten melkein puolet enemmän eli 5,8 biljoonaa.

Puilla on kolme tärkeää tehtävää

Puut varjostavat, tarjoavat linnuille pesäpaikkoja ja tuottavat hedelmiä ja pähkinöitä. Metsistä on kuitenkin paljon muutakin hyötyä.

Pige med mundbind
© Shutterstock

1. Ilma raikastuu

Metsät toimivat luonnollisina suodattimina, jotka poistavat ilmasta erilaisia epäpuhtauksia ja haitta-aineita, kuten hiilimonoksidia, rikkidioksidia, formaldehydiä, bentseeniä, typen oksideja, pölyä ja sieni-itiöitä.

Fly over træerne
© Shutterstock

2. Ilmasto vakautuu

Puut sitovat hiiltä kasvaessaan. Hiiltä esiintyy ilmakehässä hiilidioksidina (CO2), ja kiloon kuivaa puuta on sitoutunut sitä 1,65–1,8 kiloa. Siten metsät hillitsevät ilmastonmuutosta.

Træ skæres over
© Shutterstock

3. Metsät tarjoavat työtä

Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2022 esittämän arvion mukaan metsäala työllistää noin 33 miljoonaa ihmistä. Puualan ammattilaisia ovat esimerkiksi puusepät ja kirvesmiehet.