Coriolisvoima vaikuttaa liikkuviin kappaleisiin

Käsienpesualtaasta poistuva vesi pyörteilee. Onko totta, että veden pyörimissuunta riippuu siitä, kummalla puolella päiväntasaajaa ollaan?

Havstrøm ækvator
© Shutterstock

Sillä, kummalla pallonpuoliskolla ollaan, on vaikutusta esimerkiksi tuulten liikesuuntaan.

Kysymyksessä on niin sanottu Coriolis’n ilmiö, jolla tarkoitetaan pyörivässä järjestelmässä, kuten maapallolla, liikkuvan kappaleen liikeradan näennäistä poikkeamista Newtonin dynamiikan lakien mukaisesta liikeradasta.

Coriolisvoiman vaikutuksesta Maan pohjoisella pallonpuoliskolla liikkuva kappale pyrkii kääntymään oikealle ja eteläisellä pallonpuoliskolla vasemmalle. Coriolisvoiman vaikutus havaitaan selvimmin suurissa liikkuvissa kohteissa, kuten tuulissa ja merivirroissa. Coriolisvoimasta johtuu mm. päiväntasaajalta navoille päin puhaltavien tuulten kiertyminen maapallon pyörimissuuntaan eli itään ja navoilta päiväntasaajalle puhaltavien tuulten kääntyminen kohti länttä.

Samasta syystä matalapaineisiin liittyvät tuulet kiertävät pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään ja eteläisellä myötäpäivään. Koska coriolisvoima on melko pieni, se ei käytännössä juurikaan vaikuta niin mitättömiin kohteisiin kuin käsienpesualtaasta viemäriin valuvaan veteen. Poistuva vesi voi pyöriä kummallakin pallonpuoliskolla yhtä hyvin myötä- kuin vastapäiväänkin. Veden pyörimissuunnan ratkaisevat viime kädessä muut tekijät, kuten pesualtaan ja poistoaukon muoto ja se, miten vesi liikkuu sillä hetkellä, kun viemäritulppa aukaistaan.

Coriolisvoima ei vaikuta päiväntasaajalla. Sen vaikutus voimistuu vähitellen etäännyttäessä päiväntasaajalta. Silti vielä Suomenkin leveysasteilla sen vaikutusta pieniin liikkuviin vesimääriin on vaikeaa osoittaa.