Näin hevosvoimia mitataan

Kahden pyörivän metallitelan, mittauslaitteen ja tietokoneen avulla voidaan laskea, kuinka monta hevosvoimaa auton moottorissa on.

Telasto mittaa auton hevosvoimat

Auton hevosvoimia mittaavaan dynamometriin kuuluva telasto sijaitsee lattiassa.

© ALAMY/IMAGESELEC

Auton moottoriteho voidaan määrittää dynamometrilla eli voimienmittauslaitteella, joka koostuu lattiaan upotetuista teloista, mittareista ja näyttölaitteista.

Auton vetävät pyörät sijoitetaan teloille eli pituusakselinsa ympäri pyöriville rullille.

Pyörät ja telat liikkuvat samaa vauhtia.

Mittauslaite rekisteröi pyörien pyörimisnopeuden kierroksina minuutissa ja vääntö-­ eli kiertomomentin.

Perheauto jää nielemään pölyä

Perheauton moottorin teho on tavallisesti 150 hevosvoiman kieppeillä eli noin 110 kilowattia, kun pienempien kaupunkiautojen teho on puolet siitä, 75 hevosvoimaa eli 55 kilowattia. Ne kummatkin kalpenevat formula 1 -autojen rinnalla, joiden moottoriteho voi yltää tuhanteen hevosvoimaan eli 735 kilowattiin.

Perheautojen ja formula 1 -autojen tehon ero on käytännössä vielä suurempi, sillä kilpa-autoissa tehoa on enemmän suhteessa auton massaan. Jos perheauton haluttaisiin kulkevan yhtä nopeasti, sen moottoritehon pitäisi olla vähintään 1 800 hevosvoimaa eli 1 323 kilowattia.

Hevosella on enemmän kuin yksi hevosvoima

Mittaustiedot syötetään tietokoneohjelmaan, joka laskee matemaattisen kaavan mukaan moottoritehon. Hevosvoima on noin 735,5 wattia.

Watin teho puolestaan tarkoittaa yhden joulen energiamäärän tuottamista tai kuluttamista sekunnissa.

Sillä voi nostaa 102 gramman painoisen omenan metrin korkeuteen sekunnissa.

Hevosvoima-nimityksestä huolimatta hevosella on enemmän kuin yksi hevosvoima. Koosta riippuen hevosella voi olla 2,5–10 hevosvoimaa.