Lentokoneiden meluisat moottorit

Lentomelua pidetään nykyään huomattavana ympäristöhaittana. Miksi lentokoneiden moottorit ovat niin äänekkäitä?

Hävittäjäkone
© Shutterstock

Lentokoneet todella aiheuttavat paljon melusaastetta. Ainoatakaan siviili- ja sotilasilmailukäytössä olevaa moottorityyppiä ei voi luonnehtia hiljaiseksi, mutta eniten melua tuottavat suihkumoottorit. Tavallinen suihkumoottori on rakenteeltaan ja toimintatavaltaan melko yksinkertainen. Suihkumoottorilla tarkoitetaan yleensä suihkuturbiinia. Yksinkertaisimmillaan suihkuturbiini koostuu ns. diffuusorista, jossa sisään tulevan ilman liike-energia muutetaan paine-energiaksi, painetta lisäävästä ahtimesta, yhtenäisestä polttokammiosta tai sarjasta pieniä polttokammioita ja turbiinista, joka pyöriessään ilmavirrassa pyörittää ahdinta, sekä suuttimesta, joka muuttaa paine-energiaa suihkun liike-energiaksi. Suihkumoottorista poistuvat pakokaasut saavat aikaan työntövoiman, joka kuljettaa lentokonetta. Korkea paine ja lämpötila saavat suihkumoottorin polttokammioon suihkutetun polttoaineen palamaan räjähdysmäisesti, jolloin syntyvä kaasusuihku aiheuttaa paljon melua. Moottorista saadaan hieman hiljaisempi ns. ohivirtauksella. Nykyaikaisissa suihkumoottoreissa vain alle viidennes moottoriin tulevasta ilmasta kulkee polttokammioiden kautta. Ohivirtaus jäähdyttää turbiinia ja hidastaa suihkuvirtausta, mikä parantaa moottorin hyötysuhdetta ja vähentää melua. Ohivirtausmoottorit ovat yleisiä suurissa matkustajalentokoneissa. Erityisen meluisia ovat ns. jälkipoltolla varustetut suihkumoottorit. Niiden tehoa voidaan lisätä polttamalla ”ylimääräistä” polttoainetta turbiinin ja suihkusuuttimen välissä käyttäen hyväksi pakokaasujen sisältämää happea. Jälkipoltto saa aikaan selvästi enemmän työntövoimaa – ja melua.