Laskeutuvatko kaikki lentokoneet autopilotin avulla?

Eikö laskeutuvassa lentokoneessa enää tarvita lentäjää?

Airplane landing on a runway

Suurin osa lennoista laskeutuu automaattisen lennonohjausjärjestelmän eli autopilotin turvin, mutta se ei tarkoita, etteikö lentäjää tarvittaisi. Lentäjä valvoo laskeutumista ja voi tarvittaessa ottaa koneen hallintaansa. Useimmiten lennon viimeiset minuutit sujuvatkin lentäjän ohjauksessa. Lentäjällä on oltava kone hallussaan, jos kentällä sattuu jotain odottamatonta ja laskeutuminen täytyy keskeyttää.

Autopiloteilla on laskeuduttu jo 1960-luvulta alkaen. Kuitenkin vasta viime aikoina, kun lentokoneiden laitteet ovat kehittyneet ja navigointilaitteiden tarkkuus on parantunut, laskeutumista kiitotielle ilman näköyhteyttä on alettu pitää turvallisena. Lentokone voi siis laskeutua automaattisesti, jos koneessa ja kentällä on ILS-järjestelmä (Instrument Landing System).

ILS-järjestelmässä on kiitotien päässä suuntasädeantenni, joka ohjaa koneen kiitotien keskilinjalle. Kiitotien sivulla taas on lähestymiskulma-antenni, joka näyttää oikean lähestymiskulman. ILS:n lisäksi tarvitaan etäisyysnäyttö, jolla varmistetaan oikea loppulähestymislinja ja oikea korkeus.