Laivan imu voi viedä pohjaan

Elokuvissa uppoava laiva vetää usein vedessä olevat mukanaan pohjaan. Käykö näin todellisuudessakin?

Uponnut alus
© Shutterstock

Jos joutuu uppoavasta laivasta veden varaan, kannattaa ainakin yrittää uida loitommalle. Laivan vajotessa veden pinta painuu kuopalle, johon ympäröivä vesi alkaa virrata. Virtaus aiheuttaa pyörteen, joka voi imaista mukaansa. Aivan heti ihminen ei vajoa kovin syvälle, sillä pintavesikään ei vajoa paljon, kun siihen jäänyt kuoppa täyttyy sivuilta virtaavasta vedestä. Pian kuitenkin seuraa toinen ilmiö, joka on vedessä kelluvalle ihmiselle hyvin vaaral-linen. Suurissa aluksissa on paljon ilmataskuja, joista alkaa nousta ylöspäin vettä ”ohentavia” ilmakuplia. Normaalioloissa ihminen voi kellua pinnalla, koska veden tiheys on suurempi kuin ihmisen. Laivasta kohoavat ilma-kuplat pienentävät tiheyt-tä huomattavasti, jolloin vesi ei enää kanna. Vaarallisia ovat myös laivasta irtoavat esineet, jotka sinkoutuvat kovalla vauhdilla pintaa kohti ja osuvat vedessä oleviin ihmisiin. Ei tarvitse kuitenkaan päästä kovin kauas aluksesta välttääkseen sen imun. Laivatekniikan asiantuntija Reint Dallinga alankomaalaisesta Wageningenin merenkulun tutkimuslaitoksesta on laskenut, että uppoavan laivan aiheuttama pyörre voi imaista ihmisen syvyyteen alueella, joka vastaa puolta laivan kannen pinta-alasta. Toisin sanoen jos kansi on 30 metriä leveä, vaaravyöhyke ulottuu 15 metrin säteelle laivasta. Aluksen pitää olla varsin suuri ja upota nopeasti, ennen kuin se voi vetää vedessä olevan ihmisen mukanaan. Joissakin elokuvissa tätä imuvoimaa on huomattavasti liioiteltu ja dramatisoitu