Shutterstock
Formula 1 moottoriurheilu

Uusi tutkimus valottaa vanhaa formula 1 -arvoitusta

Ratkaiseeko formula 1 -menestyksen ajaja, tiimi vai auto? Se tiedetään nyt, ja vastaus voi yllättää.

Moottoriurheilun harrastajia on pitkään kiinnostanut se, mikä on ensisijainen tekijä formula 1 -kilpailuissa menestymisessä. Nyt tutkijat ovat selvittäneet asiaa.

”Pitkään on yleisesti oletettu, että auto ja tiimi tuottavat 80 prosenttia menestyksestä, ja ajajan osuus on vain 20 prosenttia. Meidän uskomme voivamme nyt osoittaa, että vastaus on monisyisempi. Ajajan ja tiimi vuorovaikutus tuottaa 30–40 prosenttia joukkueen menestyksestä, ja loput voidaan laskea muista kunkin kilpailun tekijöistä johtuviksi”, selittää professori Duane Rockerbie Lethbridgen yliopistosta Kanadasta. Rockerbie on tutkimuksen päätutkija.

Tutkimuksessa on tultu myös siihen tulokseen, että ajajat tekevät paljon muutakin kuin vain tuovat auton maaliviivan yli, sillä he antavat autosta arvokasta palautetta tiimille. Täten tähänastiset oletukset ajajien merkityksestä aliarvioivat ratin takana istuvien roolia formula 1 -kilpailuissa.

Ei suoraa yhteyttä

Tutkimuksen pohjana käytettiin formula 1 -kilpailutuloksia kausilta 2012–2019. Tutkimus osoitti myös, että taloudelliset reunaehdot, joita eri formula 1 -tiimit joutuvat työssään kohtaamaan, näyttäytyvät isoina eroina tuloksissa.

Ne joukkueet, joilla oli käytössään eniten rahaa, saavuttivat todennäköisimmin kilpailumenestystä, koska niillä oli mahdollisuus palkata paras ajaja ja käyttää parhaimpia materiaaleja.

Toisaalta rahankäytön ja saavutettujen kilpailutulosten väillä ei vallitse lineaarista riippuvuutta.

Havaittiin myös, että ajajat, jotka onnistuivat pääsemään sopivissa olosuhteissa parhaisiin tiimeihin, menestyivät myös henkilökohtaisesti parhaiten.