Shutterstock

Mikä on oktaani?

Bensiiniin lisätään iso-oktaania, jotta se ei puristettaessa syty ennen aikojaan. Mitä korkeampi oktaaniluku, sitä enemmän iso-oktaania – ja sitä parempaa polttoaine on autosi moottorille.

Kun bensiinin ja ilman seos puristuu kokoon autonmoottorin sylintereissä, se voi syttyä itsestään. Nakutukseksi kutsuttu ilmiö rasittaa moottoria ja laskee tehoa.

Itsesyttymisen estämiseksi bensiiniin lisätään iso-oktaania. Esim. oktaaniluku 95 tarkoittaa, että bensiini vastaa ominaisuuksiltaan 95-prosenttista iso-oktaania.

Mitä suurempi seoksen sallittu puristussuhde on, sitä isompi sen oktaaniluku on.

Bensiin palaa auton moottorin sylintereissä ja tuottaa auton käyttövoiman. Osa bensiinilaaduista syttyy helposti liian aikaisin.

© Shutterstock

Hieman pidempi selitys

  • ONGELMA: Bensiini syttyy ennenaikaisesti

Bensiinin tehtävänä on palaa auton moottorin sylinterissä. Palaminen käyttää mäntää, joka tuottaa auton käyttövoiman.

Sylintereihin ruiskutettu bensiini puristetaan pieneen tilaa, jolloin se kuumenee. Sen jälkeen se sytytetään sytytystulpasta saatavalla kipinällä. Toisinaan kokoon puristettu bensiini muuttuu niin kuumaksi, että se syttyy itsestään.

Näin ei pitäisi käydä, sillä silloin sylinterissä sattuu räjähdys väärään aikaan.

  • RATKAISU: Iso oktaaniluku ehkäisee itsesyttymistä

Itsesyttyminen aiheuttaa moottorissa nakutusta. Oktaaniluku kertoo yksinkertaisesti ilmaistuna sen, kuinka hyvin bensiini vastustaa itsesyttymistä.

Ominaisuuden määrää hiilivetyihin kuuluvien iso-oktaanin ja n-heptaanin suhde bensiinissä. Iso-oktaani kestää puristusta hyvin syttymättä itse, mutta n-heptaani taas syttyy helposti.

Oktaani on hiilivety

Oktaani on hiilivety, joka on bensiinin pääainesosa. Oktaanin kemiallinen kaava on C8H18.

Oktaaniluku ilmaisee bensiinin puristuskestävyyden. Mitä suurempi luku, sitä paremmin bensiini-ilmaseos kestää puristusta sylinterissä syttymättä liian aikaisin. Liian aikainen syttyminen kuluttaa moottoria.

Oktaaniluku kertoo bensiinin sisältämän iso-oktaanin osuuden suhteessa toiseen hiilivetyyn, n-heptaaniin.