Mikä ero on 95:n ja 99:n oktaanin bensiinillä?

Mitä suurempi oktaaniluku on, sitä suurempi on myös bensiinin puristuskestävyys.

Mikä ero on 95:n ja 99:n oktaanin bensiinillä?
© Shutterstock

Arkipuheessa tämä ilmaistaan niin, että suurioktaaninen bensiini ehkäisee moottorin nakutusta. Tavalliseen nelitahtimoottoriin imetään imutahdin aikana bensiinin ja ilman sekoitusta. Puristustahdin aikana seos puristetaan kasaan. Tämän jälkeen seos sytytetään.

Parhaan mahdollisen tehon saavuttamiseksi sytytystulpan on sytytettävä polttoaineseos juuri oikeaan aikaan. Tätä vaikeuttaa se, että paineen noustessa ilman lämpötila kohoaa ja polttoaineseos voi syttyä spontaanisti.

Spontaanissa syttymisessä pienet räjähdykset työntävät mäntää silloinkin, kun ei pitäisi, eli moottori nakuttaa. Voimakas puristus kasvattaa tehoa mutta altistaa seoksen spontaanille syttymiselle. Puristusta hyvin kestävä bensiinilaatu syttyy vasta sytytystulpan sytyttämänä.