Totuusseerumia ruiskeessa
© Shutterstock

Totuusseerumi on psyykenlääke

Elokuvissa kuulusteltavalle annetaan joskus ns. totuusseerumia. Onko tällaista ainetta oikeasti olemassa?

Yhdysvalloissa totuusseerumiksi kutsutaan tiopentaali-nimistä rauhoitus- ja nukutusainetta, jota myydään siellä tuotenimellä Sodium Pentothal. Tiopentaalia voidaan antaa laskimoon tai suun kautta veteen tai alkoholiin liuotettuna. Se heikentää keskushermoston toimintaa, hidastaa sykettä ja laskee verenpainetta. Laskimoon annettuna se saa ihmisen nukahtamaan alle minuutissa. Tiopentaalin rauhoittava vaikutus on melko lyhytaikainen. Pienet tiopentaaliannokset vähentävät ihmisen estoja ja lisäävät puheliaisuutta. Siksi aineen vaikutuksen alainen voi paljastaa asioita, joista hän muutoin vaikenisi. Aine ei kuitenkaan estä valehtelemasta.