VALEUUTISET: Uutta koronavirusta EI luotu laboratoriossa

Ei, ei ja vielä kerran ei. Kolme ratkaisevaa koronaviruksen ominaisuutta osoittavat, että virusta ei ole luotu tutkijoiden koeputkessa.

Salaliittoteoria on kukoistanut covid-19-pandemian puhkeamisesta alkaen. Väitetään, että uusi koronavirus luotiin laboratoriossa, josta se pääsi karkuun vahingossa tai josta sen tahallisesti päästi ulkomaailmaan kemialliseksi aseeksi joko Kiina tai USA – riippuen siitä, keneltä kysytään.

Ajatus salaliitosta on levinnyt laajalti, vaikka todisteiden ainoa peruste on se, että Wuhanin virusten tutkimuslaitoksen huipputurvallisessa laboratoriossa on tutkittu juuri koronan tarttumista eläimistä ihmisiin. Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaiset lisäsivät tuulta purjeisiin, kun he aloittivat laboratorion tutkimisen.

Tuoreessa mielipidetutkimuksessa yhdysvaltalaisista 23 % ja ranskalaisista 17 % ilmoitti uskovansa, että virus on ihmisen luoma.

Tutkijat ovat kuitenkin varmoja asiasta: mitä todennäköisimmin uusi koronavirus ei ole ihmisen luoma – ja siihen on etenkin kolme hyvää perustetta.

1. Koronavirus muistuttaa luonnollisia viruksia

Mikroskooppikuvassa oranssit koronavirushiukkaset murtautuvat ulos solusta.

© NIAID-RML

Ässä taistelussa uutta koronavirusta vastaan on alusta asti ollut se, että tutkijat saivat kartoitetuksi viruksen koko perimän – genomin – pandemian varhaisessa vaiheessa. Genomia voidaan verrata koodiin, jolla periaatteessa voidaan luoda eliö uudelleen ja joka koostuu neljän nukleotideiksi kutsutun emäksen ketjusta. Nämä nukleotidit taas muodostavat dna:n.

Viruksen genomia voidaan verrata toisen viruksen genomiin tutkimalla, kuinka suuri osa koodista niissä on samaa. Käänteentekevä tutkimus osoittaa, että uusi koronavirus SARS-CoV-2 on 96-prosenttisesti identtinen toisen koronaviruksen, RaTG13:n, kanssa. RaTG13-virusta on löydetty lepakoista Yunnanin maakunnasta Kiinasta.

Neljän prosentin ero on evoluutiosta puhuttaessa paljon – ja etenkin yksi genomin sekvenssi on näissä kahdessa koronaviruksessa olennaisesti erilainen. Kyseessä on se osa, joka kuvaa, miten virushiukkaset tunkeutuvat ihmisen soluihin ja infektoivat ne. Eräässä muurahaiskävyistä löydetyssä viruksessa kyseinen sekvenssi on kuitenkin 99-prosenttisesti identtinen SARS-CoV-2-viruksen kanssa.

Laajat perimäaineksen päällekkäisyydet viittaavat tutkijoiden mukaan siihen, että kaksi eri virusta on mutatoitunut yhdeksi isäntäeläimessä – mahdollisesti muurahaiskävyssä – ja uusi virus on sitten siirtynyt tuntemattomaan potilaaseen 0.

Vastaavaa kehitystä on aiemmin havaittu muissa koronaviruksissa, ja se on selvä todiste siitä, että viruksella on luonnollinen alkuperä.

2. Virus ei näytä manipuloidulta

Ensimmäisessä täydellisessä uuden koronaviruksen kartoituksessa näkyy rakenne, joka muistuttaa paljon luonnollisia koronaviruksia. Tässä genomi on järjestetty genomin emäsparien proteiinien mukaan. S esimerkiksi tarkoittaa piikkiproteiineja, joiden avulla koronavirus pystyy tunkeutumaan ihmisen soluihin, ja M on viruksen kalvo.

© Zhang,Y.-Z, et. al.

Vielä vertaisarvioimaton tieteellinen artikkeli ja ranskalainen nobelisti Luc Montagnier ovat aiemmin esittäneet, että osa uudesta koronaviruksesta on peräisin hi-viruksesta. Uuden artikkelin julkaisu kuitenkin peruutettiin pian, ja kollegat tyrmäsivät Montagnier'n väitteen täysin.

Jos uusi koronavirus olisi tehty manipuloimalla laboratoriossa, tutkijat olisivat tarvinneet niin sanotun vektorin, jolla he olisivat siirtäneet genomiin geenejä aseistaakseen viruksen. Vektori voisi olla esimerkiksi vaaraton virus, jonka dna:han liitetään toisenlainen nukleotidien sekvenssi. Kun virusta ruiskutetaan soluun, sekvenssi vaihtaa osan dna:sta ja solu alkaa esimerkiksi tuottaa uusia virushiukkasia.

Vektori jättää kuitenkin jälkiä, esimerkiksi kaavoina tai pidempinä sekvensseinä, jotka ovat muiden virusten perimän kanssa identtisiä. Tähän mennessä tutkijat eivät ole löytäneet koronaviruksen perimästä merkkejä geneettisestä manipulaatiosta – päinvastoin on SARS-CoV-2-viruksen mutaatioiden havaittu muistuttavan vastaavia viruksia, jotka ovat levinneet luonnollisen mallin mukaan.

3. Laboratoriosta karkaaminen on epätodennäköistä

© Shutterstock

Lukuisat tiedemaailman edustajat ovat allekirjoittaneet julistuksen, joka tuomitsee salaliittoteoriat siitä, että SARS-CoV-2 olisi ihmisen tekoa. Allekirjoittajat viittaavat yhdeksään tutkimukseen, jotka selvästi tuovat esiin viruksen luonnollisen alkuperän.

Myöskään oletus, jonka mukaan virus olisi vahingossa päässyt karkaamaan laboratoriosta Wuhanista, ei juuri saa kannatusta tiedepiireissä. Ei siltikään, vaikka näin on aiemmin tapahtunut esimerkiksi SARS-viruksen kohdalla.

Yhdysvaltalaisen Vox-uutissivuston haastattelussa tautiekologi Peter Daszak selittää, että todennäköisyyslaskelmat yksinkertaisesti todistavat asiaa vastaan. Hänen tutkimuksissaan on käynyt ilmi, että 3 prosentilla suurten lepakkoyhdyskuntien lähellä asuvista ihmisistä on veressään vasta-aineita lepakoiden levittämiä viruksia vastaan. Se tarkoittaa sitä, että vuosittain 1–7 miljoonaa ihmistä koko Kaakkois-Aasian alueella saa lepakoiden viruksista infektion.

Todennäköisyys, että potilas 0 olisi ollut yksi niistä Wuhanin laboratorion noin kuudesta työntekijästä, jotka ovat työskennelleet lepakoiden virusten parissa, on käytännössä olematon.

Kaikesta huolimatta monenkirjavat huhut ja oletukset todennäköisesti sinnittelevät hengissä ainakin siihen asti, kun potilas 0 on tunnistettu tai tartuntaketju eläimistä ihmiseen on täysin selvitetty.