Shutterstock

Umpilisäkkeen poisto voi sittenkin lisätä Parkinsonin taudin riskiä

Umpilisäkkeen ja Parkinsonin taudin yhteys on viime vuosina puhuttanut tutkijoita. Suurin osa tutkimuksista viittaa nyt siihen, että henkilöillä, joilta umpilisäke on poistettu, on muita suurempi riski saada Parkinsonin tauti.

Tutkijat ovat jo pitkään arvelleet, että aivojen liikekeskuksen tuhoava Parkinsonin tauti liittyy ruoansulatusjärjestelmään ja umpilisäkkeeseen.

Umpilisäkkeen roolista on kuitenkin viime vuosina esitetty eriäviä mielipiteitä.

Viime vuonna yhdysvaltalaisen Van Andal Instituten tutkimuksessa todettiin, että riski sairastua Parkinsonin tautiin on 20 prosenttia pienempi sellaisilla henkilöillä, joille on nuorena tehty appendektomia eli umpilisäkkeen poistoleikkaus.

Nyt kuitenkin Case Western Reserve -yliopiston ja Clevelandin yliopistosairaalan tutkimuksessa saatiin päinvastainen tulos.

Tulokset viittaavaat kolminkertaiseen riskiin

Tuoreessa tutkimuksessa käytettiin tietoja 62 miljoonasta yhdysvaltalaisesta. Tutkimusaineiston perusteella 0,9 prosenttia niistä henkilöistä, joilta oli poistettu umpilisäke, oli sairastunut Parkinsonin tautiin, kun taas henkilöistä, joilla oli umpilisäke, sairastuneiden osuus oli vain 0,3 prosenttia.

Se viittaa siihen, että Parkinsonin taudin riski on kolme kertaa niin suuri, jos umpilisäke on poistettu.

Tutkimuksen tekijät toteavat, että umpilisäkkeen poisto ei aiheuta Parkinsonin tautia, vaan että umpilisäkkeen poistolla ja Parkinsonin taudin kehittymisellä on havaittu yhteys.

Paakkuuntuneet proteiinit voivat vahingoittaa hermosoluja

Syy siihen, että umpilisäkettä on tutkittu Parkinsonin taudin yhteydessä, on alfasynukleiini-niminen proteiini. Proteiinin merkitystä ei vielä ole täysin saatu selville, mutta kokeissa on todettu, että Parkinsonin taudissa sillä on taipumus sakkautua.

Paakkuntunut proteiini voi vaurioittaa aivojen liikekeskusta ja aiheuttaa Parkinsonin taudille tyypillistä vapinaa.

Proteiinikasautumia on löydetty Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden aivoista ja terveiden ihmisten umpilisäkkeestä.

Proteinet alfa-synuclein findes i raske blindtarme og i hjernen på parkinsonspatienter

Paakkuuntuneita proteiineja (punainen) esiintyy sekä terveiden umpilisäkkeessä että parkinsonpotilaiden aivoissa.

Teoria: Umpilisäkkeen poisto voi vapauttaa proteiinia

Vaikka poistetun umpilisäkkeen ja Parkinsonin taudin välistä yhteyttä ei tunnetakaan, tutkijat ovat esittäneet teorian, jonka mukaan alfasynukleiinia voi vapautua suoleen, kun umpilisäke poistetaan. Sieltä proteiini voi kulkeutua edelleen aivoihin.

Tanskalaisen Aarhusin yliopiston tutkimuksessa todistettiin äskettäin proteiinin kulkeutuminen aivoihin. Kun alfasynukleiinia ruiskutettiin hiirten ohutsuoleen, proteiini oli kulkeutunut hermojärjestelmää pitkin kahdessa kuukaudessa hiiren aivoihin, sydämeen ja selkäytimeen, joissa havaittiin samanlaisia vaurioituneita kohtia kuin Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä.

Tanskalaistutkijoiden mukaan tulokset selventävät Parkinsonin taudin kehittymistä ja voivat johtaa myös taudin tehokkaampaan hoitoon.

Tällä hetkellä Parkinsonin tautiin ei ole olemassa parannuskeinoa. Tautia sairastaa jopa kymmenen miljoonaa ihmistä maailmassa.