Shutterstock

Tutkimus vedettiin takaisin: Kokeet Trumpin koronakoktaililla jatkuvat

Malarialääke on lyhyen ajan kuluessa julistettu sekä ihmelääkkeeksi, joka tehoaa koronavirustautiin, että hengenvaaralliseksi kokeiluksi. Nyt tutkijat yrittävät saada selville totuuden kiistellystä valmisteesta.

Viikkoja kestäneiden kiivaiden keskustelujen jälkeen hydroksiklorokiinin käyttöä koronaviruslääkkeenä aletaan tutkia uudelleen. Uudet tutkimukset päätettiin aloittaa sen jälkeen, kun The Lancet -tiedejulkaisu veti takaisin jo julkaisemansa tutkimuksen.

Tieteen Kuvalehti kirjoitti aiemmin tutkimuksesta, jonka mukaan koronapotilaiden kuolleisuus oli vertailuryhmiä suurempi kaikissa potilasryhmissä, joita hoidettiin hydroksiklorokiinilla, klorokiinilla tai molemmilla yhdessä antibioottien kanssa.

Tutkimuksen pois vetäminen johtuu siitä, että tukimuksen tekijät eivät enää voineet luottaa tietojen oikeellisuuteen.

Malarialääke puhuttaa

Hydroksiklorokiini kehitettiin alun perin malarian hoitoon. Nykyisin sitä käytetään nivelreuman ja ihosairauksien hoitoon. Monet lääkärit ovat esittäneet, että valmistetta voitaisiin käyttää myös koronavirustautiin. Hydroksiklorokiinin puolesta on puhunut muun muassa Donald Trump, joka on jopa itse päättänyt nauttia sitä torjuakseen koronavirustautia.

Kokeet malarialääkkeellä lopetettiin kuitenkin toukokuun lopussa, kun The Lancet -tiedelehti julkaisi metatutkimuksen yli 96 000 koronaviruspotilaan hoidosta. Tutkimuksessa todettiin, että joka neljäs potilas, joka oli saanut hydroksiklorokiinin ja antibioottien yhdistelmähoitoa, oli kuollut. Niiden potilaiden kuolleisuus, joita ei ollut hoidettu tällä lääkeyhdistelmällä, oli yksi 11:stä.

Tutkimuksen tuloksia arvosteltiin, joten The Lancet käynnisti vertaisarvioinnin, joka kuitenkin nopeasti keskeytettiin. Syynä keskeytykseen oli se, että terveysdata-analytiikkayhtiö Surgisophere, jolta tutkimuksen tiedot on saatu, kieltäytyi antamasta kaikkia tietoja tutkijoiden käyttöön, jotta vertaisarvioinnissa voitaisiin todentaa tietojen alkuperä ja laajuus ja toistaa tutkimuksen analyysit. Syyksi yhtiö ilmoitti potilaiden yksityisyyden suojan. Yhtiön päätöksen jälkeen kolme tutkimuksen tehneestä neljästä tutkijasta (neljäs tutkija on Surgisopheren johtaja) ei enää voinut luottaa tietojen oikeellisuuteen ja veti julkaisun takaisin.

Hydroksiklorokiinikokeet alkavat jälleen

Tähän mennessä tutkijat eivät ole voineet todistaa malarialääkkeen tehoa tai vaarallisuutta koronavirustaudin hoidossa.

Siksi muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO aloittaa uudelleen kokeet hydroksiklorokiinilla.

WHO: Ei merkkejä kokeiden vaarallisuudesta

Tuoreimmat tulokset antavat viitteitä siitä, että hydroksiklorokiini tuskin on ihmelääke. Vielä vertaisarvioimaton tutkimus osoittaa, että kuolleisuus niiden koronapotilaiden joukossa, jotka ovat saaneet hydroksiklorokiinia, on samalla tasolla kuin potilaiden, jotka ovat saaneet muuta hoitoa.

Toisessa tutkimuksessa ei löydetty todisteita siitä, että malarialääke estäisi koronavirustartuntoja, kuten Donald Trump on antanut ymmärtää.