Shutterstock

Tutkija: Koronavirus pelastaa ihmishenkiä

Melkein 80 000 ihmishenkeä on säästynyt pelkästään Kiinassa sen jälkeen, kun koronaepidemia pysäytti maan ja saastuminen väheni rajusti. Ilmansaasteet ovat huomattava terveysuhka myös Euroopassa.

Koronapandemian yllättävänä sivutuotteena ihmisten elinympäristö on parantunut. Monin paikoin hengitysilma on nyt puhtaampaa kuin ennen.

Kiinan Hubein maakunnassa ja Pohjois-Italiassa ilman typpidioksidisaasteiden määrä on vähentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun liikenne ja teollisuustuotanto on minimoitu.

SATELLIITTIKUVAT – Näin koronakriisi on vaikuttanut ilmansaasteisiin Italiassa:

Yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston professori Marshall Burke on arvioinut, että ilmansaasteiden vähentyminen on jo nyt pelastanut tuhansien ihmisten hengen.

Burken arvio perustuu neljässä Kiinan kaupungissa – Chengdussa, Shanghaissa, Guangzhoussa ja Pekingissä – tehtyihin mittauksiin. Mittauksissa seurattiin niin sanottujen PM2,5-hiukkasten pitoisuutta ilmassa. Ne ovat hiukkasia, joiden läpimitta on pienempi kuin 2,5 mikrometriä. Mikrometri (µm) on yhtä kuin 0,001 millimetriä.

Monissa tutkimuksissa on havaittu altistumisen PM2,5-hiukkasille selvästi lisäävän riskiä kuolla sydän- ja keuhkosairauksiin.

Pienen kokonsa ja massansa vuoksi PM2,5-hiukkaset jäävät ilmaan leijumaan pitkäksi aikaa, mikä kasvattaa riskiä, että ihmiset saavat niitä hengitysilman mukana keuhkoihinsa. PM2,5-hiukkaset voivat olla myrkyllisiä.

KAAVIO: Tappava hiukkanen on 24 kertaa ohuempi kuin hius:

PM2,5-hiukkaset ovat läpimitaltaan vain 0,0025 millimetriä – eli 2,5 mikrometriä. Ihmisen hiuksen läpimitta on niihin verrattuna vähintään 20-kertainen. Hienot hiukkaset eivät juuri jää nenään, vaan ne voivat päästä keuhkoihin asti.

© U.S. Environmental Protection Agency

77 000 ihmishenkeä pelastunut kahdessa kuukaudessa

Tammi- ja helmikuun aikana, kun Kiinan kaupungeissa vallitsi poikkeustila koronakriisin takia, PM2,5-hiukkasten pitoisuus kuutiometrissä ilmaa laski 15–17 mikrogrammaa edellisvuoteen verrattuna. Se vastaa 10–30 prosentin vähenemistä. Marshall Burke on kuitenkin omissa laskelmissaan varmuuden vuoksi pyöristänyt lukeman 10 mikrogrammaan ilmakuutiometriä kohti.

KARTTA – Kiinan ilmansaasteet tammi- ja helmikuussa 2020:

Kiinassa ilman typpidioksidipitoisuudet laskivat huimasti vuoden 2020 alussa, mutta nyt ne ovat jälleen nousemassa.

© NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

Aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty, miten ilmansaasteiden määrä vaikuttaa kuolleisuuteen eri ikäryhmissä. Näiden lukujen perusteella Burke on laatinut teoreettisen laskelman pienhiukkasten aiheuttamien kuolemantapauksien vähenemisestä.

Burken laskelman mukaan ilmansaasteiden väheneminen tammi- ja helmikuussa on voinut ehkäistä yli 4 000:n alle 5-vuotiaan lapsen ja 73 000:n yli 70-vuotiaan kiinalaisen kuoleman.

Luku on 24 kertaa niin suuri kuin koronavirukseen kuolleiden kiinalaisten määrä.

Laskelmaan liittyy epävarmuustekijöitä. Siinä ei oteta huomioon muun muassa sitä, miten pahasti ilmansaasteet todella vaikuttavat asuntojen sisäilmaan, eikä sitä, miten karanteeniolosuhteet vaikuttavat ihmisten elämään. Ilmansaasteet ovat kuitenkin huomattava terveysriski kaikkialla maailmassa.

Vuonna 2019 Euroopan ympäristökeskus arvioi, että PM2,5-hiukkaset aiheuttivat 412 000 ennenaikaista kuolemantapausta Euroopassa.