Rohdokset voivat olla vaarallisia

Vaihtoehtoiset syöpähoidot houkuttavat monia, mutta niihin kannattaa suhtautua varauksellisesti. Jopa viattomilta vaikuttavat ravintolisät saattavat aiheuttaa kuolemantapauksia.

Syöpä

Vaihtoehtoinen syöpähoito ei aina ole parempi vaihtoehto kuin ei minkäänlainen hoito.

Yksi seitsemästä syöpäsairaasta turvautuu vaihtoehtolääkintään.

Valintaan liittyy kuitenkin vaaroja. Niillä potilailla, joita ei hoideta käypä hoito -suositusten mukaan, on viisinkertainen riski kuolla viiden vuoden kuluessa.

Vaaravyöhykkeessä ovat myös ne syöpää sairastavat, jotka täydentävät lääkärien antamaa hoitoa vaihtoehtolääkinnällä.

Tutkimusten mukaan monet rohdokset esimerkiksi huonontavat syöpälääkkeiden tehoa tai suurentavat verenvuotoriskiä leikkauksissa.

C-vitamiini arvioitiin väärin

Syöpä
© Shutterstock

Tuhannet syöpäsairaat eri puolilla maailmaa pistävät isoja C-vitamiiniannoksia suoneen taltuttaakseen tautinsa.

Menetelmän keksi Nobelin kemian palkinnon 1954 saanut yhdysvaltalainen Linus Pauling. Kun sitä testattiin ihmisillä 1970, tulos herätti toiveita: vitamiini vaikutti toimivan odotuksenmukaisesti.

Mahdollisuudet tutkia C-vitamiinin vaikutusta ja arvioida koetuloksia ovat nykyään aivan toiset kuin melkein puoli vuosisataa sitten.

Kokeet voivat poikia uusia hoitoja

Suonensisäisen C-vitamiinin hyöty syöpätautien hoidossa onkin todettu olemattomaksi, vaikka solu- ja eläinkokeissa C-vitamiinin on havaittu hillitsevän syöpäsolujen kasvua erittäin suurina – ja siten terveydelle vaarallisina – annoksina.

Tutkijat eivät kuitenkaan pidä mahdottomana, että C-vitamiinin ominaisuuksia hyödynnetään vielä joskus syövän hoidossa.

Ravintolisästä suuri vuotoriski

Syöpä
© Shutterstock

Eturauhassyöpää sairastaville miehille markkinoitiin jossain vaiheessa PC-SPES-nimistä ravintolisää, jonka luvattiin tukevan tervehtymistä.

Valmistetta myytiin kasvirohdoksena, mutta laboratorioanalyysit paljastivat sen sisältävän esimerkiksi sellaisia synteettisiä aineita kuin tulehdusta ja kipua lievittävää indometasiinia, estrogeenin kaltaista dietyylistilbestrolia ja veren hyytymistä estävää varfariinia.

Viimeksi mainittu on verenohennuslääke, joka suurentaa verenvuotoriskiä leikkauksissa.

Yhteisvaikutus syö tehoa

Syöpä
© Shutterstock

Mäkikuismauutetta on käytetty kansanlääkinnässä satoja vuosia. Sillä on hoidettu esimerkiksi kipuja, masennusta ja unettomuutta. Mäkikuismatuote löytyykin monen syöpäsairaan lääkekaapista.

Sinänsä hyvin siedetty rohdos voi kuitenkin estää syöpälääkkeitä vaikuttamasta täydellä teholla. Syyksi arvellaan sitä, että mäkikuisma vaikuttaa maksan toimintaan ja pienentää syöpälääkkeiden pitoisuutta veressä.

Huumeesta helpotusta

Syöpä
© Shutterstock

Eri puolilla maailmaa syöpäsairaita kiinnostaa mahdollisuus käyttää laillisesti kannabista. Siitä onkin tutkitusti hyötyä niille potilaille, jotka saavat kemoterapiaa.

Se vähentää usein lääkehoidon sivuvaikutuksia. Tutkimuksessa, jossa koehenkilöille annettiin joko kannabista tai lumelääkettä, joka toinen kannabista saanut koki pahoinvoinnin vähentyneen.

Lumelääkkeen saajista sen sijaan vain viidesosa tuli tähän tulokseen. Kannabiksen myönteiset vaikutukset selittyvät siitä, että sen lääkinnälliset aineet, kannabinoidit, sitoutuvat tiettyihin hermosolujen proteiineihin.

Näin ne voivat vaimentaa solujen kipuviestejä tai muuttaa solujen vapauttamien hormonien määrää.

Lisäksi on tutkittu kannabiksen käyttöä syöpäsolujen hävittämiseen. Internetistä on löydettävissä muun muassa sivustoja, joilla esitetään, että kannabis tuhoaa kasvaimia, mutta tutkimukset eivät anna tukea väitteelle.

Tähän mennessä ei ole saatu potilaskokeissa näyttöä siitä, että syöpäsolut reagoivat kannabikseen yhtä rajusti kuin solunsalpaajiin, jotka häiritsevät niiden jakautumista.

Lue myös juttu Maailman vaarallisimmista päihteistä.